08-01-2018

Ontdek ons voorjaarsprogramma

“Panta Rhei!” De oude Grieken waren hiervan reeds overtuigd. Het komt er dus op aan om de vinger aan de pols te houden. Letterlijk en figuurlijk. En daar hebben we – ook in 2018 – ARhus voor. Kenniscentrum ARhus beschouwt het als een voorrecht om de burgers van Roeselare (en ver daarbuiten!) op de hoogte te houden van alles wat reilt en zeilt in de wereld. Om iedereen op die manier ‘geletterd’ te houden of te maken. En geletterd moet je in dit geval niet letterlijk nemen. Politieke geletterdheid, ondernemersgeletterdheid, sociale geletterdheid, digitale geletterdheid, gezondheidsgeletterdheid …Lees meer

Stadsmatinees

In een maatschappij die steeds meer verstedelijkt, staat de stad centraal in tal van hedendaagse vraagstukken. Veel cruciale thema’s – klimaattransitie, (im)mobiliteit, economische weerbaarheid, intercultureel samenleven, omgaan met vergrijzing, het gebruik van de publieke ruimte, “goed” bestuur – hebben immers een uitgesproken stedelijke dimensie.

De stad is als vrijplaats ook de plek om dergelijke onderwerpen actief op de agenda te zetten en kritisch aan te snijden. Belangrijk is dat we dit doen vanuit een interstedelijk perspectief. Stedelijke dynamieken overschrijden namelijk niet enkel de grenzen van de stedelijke agglomeratie zelf; ze worden ook gedeeld door steden onderling.

Het werken aan oplossingen voor gedeelde stedelijke uitdagingen is een zaak waar academici, beleidsmakers, privé-actoren en middenveld uit verschillende steden elkaar in een netwerk kunnen bijstaan.

Het doel van de stadsmatinees is daarom die actoren uit de belangrijkste West-Vlaamse stadsregio’s samen te brengen in een programma van lezingen & debatten dat zal reizen door de provincie West-Vlaanderen, eenmaal per maand op vrijdag- of zaterdagvoormiddagen.

Georganiseerd door ARhus, Cosmopolis en Brussels Academy, i.s.m. POM West-Vlaanderen
www.arhus.be - www.cosmopolis.be - www.brusselsacademy.be

PROGRAMMA VOORJAAR 2017

De Stadsmatinees zijn een organisatie van Kenniscentrum ARhus, de Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis en Brussels Academy, in samenwerking met de Stad Roeselare, Stad Kortrijk, Oostende Werft vzw en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen. 

Sessie 7: Het pleintje. Over publieke ruimte en samenlevingsopbouw
Prof. dr. Eric Corijn (VUB)

Een belangrijk aspect in de stadsvernieuwing is de heraanleg van de publieke ruimte. Het gaat dan wel om meer dan de materiële vormgeving en de architectuur. Het gaat erom een nieuwe publieke ruilde te creëren die kan werken als ontmoetingsplaats voor steeds meer diverse en multiculturele stedelijke omgevingen. Het is daarom goed stil te staan bij de vraag wat de belangrijkste uitdagingen zijn van het stedelijk samenleven. En van daaruit na te denken over de kwaliteit van urbanisme en publieke ruimte. Een vraagstelling zonder eenduidig antwoord.

Prof. dr. Eric Corijn is emeritus hoogleraar stadsgeografie, cultuurfilosoof en doctor in de sociale wetenschappen, oprichter van de onderzoeksgroep Cosmopolis (VUB), ondervoorzitter van het Brussels Studies Institute en directeur van de Brussels Academy.

Na de voordracht volgde een panelgesprek, dat werd gemodereerd door Bart Noels.

Panelleden:

  • Hannes Vanmeenen (project kindvriendelijke stad Kortrijk)
  • Ruben Benoit (vzw Bolwerk)
  • Frans Van Den Bossche (ruimtelijke planning stad Kortrijk)

Heb je deze Stadsmatinee gemist? Dan kan je de lezing en het debat hier (her)bekijken.

Sessie 7 - presentatie Eric Corijn (Brussels Academy - VUB)

Sessie 8: Stadsontwikkeling als gedeeld proces
Ir. Stefan Devoldere

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren. Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten door Stefan Devoldere. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad. Het Stadsatelier wil niet enkel de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling bewaken, maar wil vooral ook mee de condities scheppen om kwaliteit mogelijk te maken. stadsatelier@oostende.be

©Stadsatelier Oostende

© Bovenbouw/CONDOR

© Bovenbouw/CONDOR

Stefan Devoldere is ingenieur-architect (UGent) en ruimtelijk planner (KULeuven). Hij was hoofdredacteur van het Belgisch architectuurtijdschrift A+ van 2004 tot 2010 en schrijft geregeld over architectuur en stedenbouw. Hij maakte tentoonstellingen over Filip Dujardin, Robbrecht & Daem en Laurent Ney, en was betrokken bij de Belgische bijdrage voor de architectuurbiënnale van Venetië in 2008, 2010 en 2012. Sinds 2011 bewaakt en stimuleert hij de kwaliteit van de bebouwde omgeving in Vlaanderen als Adjunct en vervolgens Waarnemend Vlaams Bouwmeester (tot 2016), en als voorzitter van het Stadsatelier Oostende (vanaf 2015).

Na de voordracht volgde een panelgesprek dat wordt gemodereerd door Bart Noels.

Panelleden:

  • Stefan Devoldere, Stadsatelier Oostende SAO
  • Kurt Claeys, schepen (beleid stad Oostende)
  • Marc Martens (architect-stedenbouwkundige en voorzitter Oostende Werft)
  • Karim Zouaoui (Projectontwikkeling Immobel)

Wanneer: vrijdag 10 maart 2017 van 10u tot 13u
Waar: Clubhouse, Montgomerykaai 1, 8400 Oostende
Inkom: gratis

Heb je deze Stadsmatinee gemist? Dan kan je de lezing en het debat hier (her)bekijken.

 

Sessie 9: Stedelijke governance, van besturen naar leiden
Filip De Rynck (Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – UGent)

Meer 'governance', minder 'government'; meer innoveren; coalities maken; inzetten op participatieve initiatieven en, nog beter: burgers en burgerinitiatieven meer zelf laten doen.

Onze stadsbesturen zijn nog vaak bureaucratisch georganiseerd. De representatieve democratie heeft het moeilijk: het vertrouwen in politiek en in politieke partijen is laag. In deze lezing proberen we vooruit te denken: wat is het toekomstbeeld voor de organisatie en werking van moderne stadsbesturen in open steden? Kunnen we - en hoe kunnen we - vernieuwde vormen van representatie met participatie verbinden en wat betekent dit dan voor de werking van stadsbesturen en voor het lokale leiderschap? Doorheen deze discussie maken we ook duidelijk dat het ideologische debat over de rol van de overheid en het belang van publieke goederen nooit ver weg is. Tijdens het panelgesprek wordt aan de hand van deze inzichten dieper ingegaan op concrete voorbeelden, met name rond de thema’s klimaatverandering en duurzame energie.

Spreker Filip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij doctoreerde op de bestuurskundige problematiek van de streekontwikkeling. Hij verrichte onderzoek over decentralisatie, over de Europese structuurfondsprogramma’s, over grensoverschrijdende samenwerking, over intercommunales, over provinciebesturen, over beleidsnetwerken op bovenlokaal niveau.

Panelleden:

  • Kris Declercq, burgemeester Roeselare
  • Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester
  • Bram Sercu, vice-voorzitter van Climate Express

Moderator: Bart Noels

Kris Declercq is sinds 1 maart 2016 burgemeester van Roeselare. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven met een specialisatie internationaal handelsrecht en grondwettelijk recht aan de Universiteit van Stellenbosch.

Leo Van Broeck is burgerlijk ingenieur-architect, hoogleraar en medeoprichter van het architectenbureau Bogdan & Van Broeck. Sinds 1 september 2016 is hij Vlaams Bouwmeester.

Wanneer: zaterdag 22 april 2017 van 10-13u
Waar: Kenniscentrum ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare
Inkom: gratis
Inschrijven: vóór 18 april via het inschrijvingsformulier

Heb je deze Stadsmatinee gemist? Dan kan je de lezing en het debat hieronder (her)bekijken. De presentatie zelf (pdf) kan je hier herlezen.

INFO & VRAGEN

Kenniscentrum ARhus
www.arhus.be
051 69 18 00  -  info@arhus.be
Facebook: ARhus.Roeselare
Twitter: ARhus_Roeselare 

 

SESSIES 2016

In 2016 werden er Stadsmatinees georganiseerd in Roeselare, Kortrijk, Oostende en Ieper. Bekijk hieronder de live captaties en presentaties.

Sessie 1:  Steden in Transitie (22/04/2016)
Eric Corijn (Brussels Academy – VUB ) en David Bassens (Cosmopolis – VUB)

Sessie 1 - Webcast

Sessie 1 - Presentatie David Bassens (Cosmopolis – VUB)

Sessie 1 - Presentatie Eric Corijn (Brussels Academy – VUB )

Sessie 1 -Presentatie Burgemeester

 

Sessie 2:  Stadsvernieuwing (27/05/2016)
André Loekcx (ASRO – KU Leuven)

Sessie 2 - Webcast

Sessie 2 - Presentatie André Loekcx (ASRO – KU Leuven) (deel 1)

Sessie 2 - Presentatie André Loekcx (ASRO – KU Leuven) (deel 2)

 

Sessie 3:  Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid (17/06/2016)
Kobe Boussauw (Cosmopolis - VUB)

Sessie 3 - Webcast

Sessie 3 - presentatie Kobe Boussauw (Cosmopolis - VUB)

 

Sessie 4: Smart Cities: Kennismaatschappij en -economie (14/10/2016)
Prof. dr. Bas Van Heur (Cosmopolis - VUB)

 

 

Sessie 5: Stedelijke demografie: vergrijzing, groei, migratie en diversiteit (18/11/2016)
Prof. dr. Patrick Deboosere (VUB)

 

 

Sessie 6: Duurzame steden en innovatieve niches (16/12/2016)
Prof. dr. Thomas Block (UGent)