26-05-2022

Sluitingsdagen in mei

ARhus is gesloten op 1 en 26 mei. Voor wie materialen moet terugbrengen hebben we enkele tips.  De stadsdiensten 1788 en Burgerzaken die tijdelijk in ARhus gevestigd zijn, zijn gesloten op 26, 27 en 28 mei.Lees meer

20201017 Dag van Verzet tegen Armoede

PERSBERICHT                                      Roeselare, 16 oktober 2020

WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE FOCUST OP de invloed van corona op mensen in armoede

Zes partners pakken uit met een uniek project om armoede in Roeselare in de kijker te plaatsen met vijf korte campagnefilmpjes die gemaakt zijn door mensen die ervaring hebben in armoede en medestanders. 

De invloed van corona op mensen in armoede

Ook dit jaar wordt het thema armoede in Roeselare onder de aandacht gebracht met de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. In 2020 is de focus gericht op de invloed van corona op mensen in armoede. De coronacrisis heeft het armoedeprobleem voor veel gezinnen zichtbaarder gemaakt en vergroot. 

Stad Roeselare, inloophuis de Kom-Af, vereniging waar armen het woord nemen welzijnsschakel t’Hope, ARhus & De Spil werkten samen een project uit. 

De vijf speerpunten

De afgelopen maanden hebben alle organisaties hun uiterste best gedaan om mensen in armoede voldoende te ondersteunen. Maar in tijden van crisis moeten we ook kijken naar wat beter en anders kan. Iedereen kan groeien en leren uit deze nieuwe realiteit. Samen met mensen in armoede werden 5 speerpunten gekozen. Deze speerpunten moeten de situatie van maatschappelijk kwetsbare mensen verbeteren in tijden van corona-maatregelen. De speerpunten zijn bedoeld voor dienst- en hulpverlening, het beleid en de brede samenleving. 

Corona is eenzaam, dat heeft het met armoede gemeen.

We vragen aan diensten en hulpverlening om actief in te zetten op face-to-face contact tijdens een eventuele quarantaine en/of lockdown. Meer nog: hulpverleners dienstverleners moeten mensen persoonlijk blijven opzoeken en zo drempels verlagen.

Corona is niet prettig, dat heeft het met armoede gemeen.

Parken en speelpleinen moeten worden open gehouden. Geef aan mensen die klein wonen of geen tuin hebben, de kans om in openlucht te ontspannen.

Corona is oneerlijk, dat heeft het met armoede gemeen.

Indien de scholen opnieuw sluiten, dienen zij met alle leerlingen en cursisten persoonlijk contact op maat te onderhouden. 

In de strijd tegen de digitale kloof verwachten we meer inspanningen van het beleid om digitale toegang als basisrecht te realiseren.

Corona is ingewikkeld, dat heeft het met armoede gemeen.

Te weinig duidelijke, éénduidige regels zorgen voor een groeiende corona-moeheid. De overheid moet verschillende communicatiekanalen benutten in zijn opdracht om nieuwe maatregelen te communiceren. Nu moeten mensen te vaak zoeken hoe of wat en zien ze door het bos de bomen niet meer.

Corona is shit, dat heeft het met armoede gemeen.

Corona maakt arm. We vragen aan de stad en het Welzijnshuis inspraak van de mensen in armoede bij de besteding van de covid 19-middelen voor OCMW’s.

We willen een samenwerkingsverband met de verschillende welzijnsorganisaties.

Deze vijf speerpunten werden samen met mensen die ervaring hebben in armoede en medestanders in vijf verschillende filmpjes gegoten in samenwerking met De Spil. De filmpjes worden op 16 oktober 2020 getoond op het persmoment. 

Meer info over het project: 

Marte Huyghelier | Beleidsmedewerker Armoede en Gezondheid | marte.huyghelier@roeselare.be | 0487 62 44 23 

Bevoegde schepen:
Michèle Hostekint | Schepen van Gezondheids- en Armoedebeleid | michele.hostekint@roeselare.be | 0498 53 72 69