22-09-2022

Voorstelling Roemeense boekencollectie

Op 25 september, de Europese Dag van de Talen, stelt ARhus samen met enkele leden vanuit de Roemeense gemeenschap in Roeselare, de nieuwe Roemeense boekencollectie voor volwassenen voor. Deze Roemeense startcollectie vormt een mooie aanvulling op de anderstalige collectie die ARhus samen met haar bezoekers nog verder wil uitbreiden in de toekomst. Lees meer

Aanbod voor kinderen om Nederlands en lezen te oefenen

ARhus kan leerkrachten en ouders ondersteunen in de begeleiding van kinderen met een leesbeperking of taalachterstand in het Nederlands, bvb. door dyslexie, ASS, een andere thuistaal, …. Dit doen we via ons Makkelijk Lezen Plein en het figuurtje 'Makkie'.

Makkelijk Lezen Plein

Kijk hier naar ons aanbod voor kinderen/ouders.

Folder voor ouders

Deze folder kan je verspreiden naar ouders. Wens je de folder op papier? Contacteer ons op makkie@arhus.be

Makkie Box

Specifiek voor (zorg)leerkrachten biedt ARhus ook Makkelijk Lezen Boxen aan. Zo’n box bevat:

  • leesboeken
  • informatieve boeken
  • strips
  • meeleesboeken
  • toneelleesboek

Deze boeken zijn speciaal geschreven voor wie moeite heeft met lezen en/of taalachterstand heeft. De taal is eenvoudiger en de lay-out is makkelijk te lezen. 

Ook een box aangevuld met boeken in andere talen of tweetalige boeken is mogelijk.  

Reserveren kan vanaf 10 september via dit aanvraagformulier.
Vul daar ook je voorkeurperiode in. We proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden.

Alle boxen kunnen gedurende 1 volledige periode ontleend worden.

De pakketten worden uitgeleend in grote curverboxen. Gelieve hier rekening mee te houden bij het afhalen.

Op bezoek met de klas? 

We bieden een aangepast klasbezoek voor deze doelgroep: