08-08-2022

Lokale biertjes in de kijker in het ARhus Café

In een bierland als België spant West-Vlaanderen de schuimende kroon. Na het verlof zet het ARhus Café ter ere van internationale dag van het bier lokale bieren in de kijker! Kom proeven vanaf 8 augustus.Lees meer

Aanbod voor kinderen om Nederlands en lezen te oefenen

ARhus kan leerkrachten en ouders ondersteunen in de begeleiding van kinderen met een leesbeperking of taalachterstand in het Nederlands, bvb. door dyslexie, ASS, een andere thuistaal, …. Dit doen we via ons Makkelijk Lezen Plein en het figuurtje 'Makkie'.

Makkelijk Lezen Plein

Kijk hier naar ons aanbod voor kinderen/ouders.

Folder voor ouders

Deze folder kan je verspreiden naar ouders. Wens je de folder op papier? Contacteer ons op makkie@arhus.be

Makkie Box

Specifiek voor (zorg)leerkrachten biedt ARhus ook Makkelijk Lezen Boxen aan. Zo’n box bevat:

  • leesboeken
  • informatieve boeken
  • strips
  • meeleesboeken
  • toneelleesboek

Deze boeken zijn speciaal geschreven voor wie moeite heeft met lezen en/of taalachterstand heeft. De taal is eenvoudiger en de lay-out is makkelijk te lezen. 

Ook een box aangevuld met boeken in andere talen of tweetalige boeken is mogelijk.  

Vraag een Makkie Box aan via makkie@arhus.be! Je kan de box 6 weken houden.

Op bezoek met de klas? 

We bieden een aangepast klasbezoek voor deze doelgroep: