31-12-2021

Vacature: Medewerker infrastructuur m/v/x

Bart, onze sympathieke collega infrastructuur, gaat met pensioen en we zoeken iemand om hem te vervangen. Ben jij een enthousiaste teamplayer en iemand die proactief de juiste prioriteiten stelt? Een handige Harry of Harriette die ons state-of-the-art gebouw in topconditie houdt? Dan is deze job iets voor jou. Solliciteer vóór 1 januari 2022!Lees meer

Functieomschrijving medewerker informatiebemiddeling

■ Doel van de functie

Je vertrekt van de visie van ARhus omtrent geletterdheid in brede zin en fungeert als een belangrijk aanspreekpunt voor alle gebruikers van ARhus. Je streeft ernaar om een persoonlijke band met de gebruikers op te bouwen en je kunt je op een empathische manier inleven in hun vragen en noden. Je staat in voor een correcte, persoonlijke en klantvriendelijke dienstverlening en begeleiding. Je speelt proactief in op de verwachtingen van personen en groepen en verstrekt accurate informatie over de collectie, activiteiten, projecten en diensten van ARhus en haar (partner)organisaties. Het blijft hierbij niet bij eenrichtingsverkeer: je kunt ook correct inschatten of en hoe gebruikers van ARhus een meerwaarde kunnen betekenen voor ARhus zelf.

■ Resultaatsgebieden

1. Titel : Jobinhoud

■ Je hebt een goed zicht op de collectie, activiteiten, projecten en diensten van ARhus. Je gaat hierbij proactief te werk.

■ Je hebt een goed zicht op de werking en het aanbod van organisaties binnen het werkgebied en kunt correct inschatten of/hoe deze kunnen betrokken worden bij de werking van ARhus.

■ Je kunt de noden en verwachtingen van de gebruikers correct inschatten; je zet je verworven kennis op een proactieve, adequate en klantvriendelijke manier in. Je streeft ernaar om de zelfredzaamheid van iedereen te verhogen. Je doet dit zowel voor individuele bezoekers als voor groepen.

■ Je probeert in eerste instantie zelf inhoudelijke vragen te beantwoorden. Op basis van een constante afweging van expertise en efficiëntie, beslis je of je de vraag onmiddellijk zal beantwoorden dan wel op een later moment, of via een adequate doorverwijzing naar interne experten of externe instanties.

■ Je streeft ernaar om je opdracht zo creatief en proactief mogelijk in te vullen en denkt hierbij na over de beste methode en locatie. In overleg met je verantwoordelijke zorg je voor een gepaste implementatie.

■ Je zorgt ervoor dat de publieksruimte en de collectie steeds aantrekkelijk, toegankelijk en uitnodigend zijn.

■ Je zorgt ervoor dat alles goed gedocumenteerd wordt en dat er een goede en tijdige doorstroming van informatie is naar alle betrokkenen. Dit moet het mogelijk maken dat een vraag ook door andere leden van het team/de organisatie kan opgevolgd worden.

■ Je stelt je voldoende flexibel op met betrekking tot de occasionele uitvoering van andere taken.

2. Titel : Innovatie – ondernemen en vernieuwen

■ Je evalueert de kwaliteit van de informatiebemiddeling op vlak van efficiëntie en klantvriendelijkheid. Je integreert de verworven inzichten onmiddellijk in de wijze waarop de informatiebemiddeling georganiseerd wordt. Je neemt hiertoe gepast actie naar betrokken contacten en/of collega’s.

■ Je staat open voor suggesties van gebruikers en collega’s uit andere teams en hebt oog voor goede praktijken in andere organisaties. Je doet in het licht hiervan de nodige verbetersuggesties.

■ Je kijkt verder dan je eigen takenpakket en denkt ook na over mogelijke verbeteringen en opportuniteiten voor de volledige organisatie.

■ Vanuit de visie van ARhus op levenslang en levensbreed leren analyseer je je eigen sterktes en verbeterpunten. Op basis hiervan stel je eigen ontwikkelingsdoelen op en doe je voorstellen om je kennis en vaardigheden met anderen te delen.

3. Titel : Communicatie - verbinden

■ Als medewerker informatiebemiddeling kom je constant in contact met derden. Je ziet erop toe dat je (offline en online) communicatie hoogstaand, klantvriendelijk, op maat en efficiënt is. Je hebt zeker ook oog voor de non-verbale communicatie van de gebruikers.

■ Door je contact met derden heb je een goed zicht op de aard van de vragen die dagelijks worden gesteld en opmerkingen en suggesties die worden gegeven. Je zorgt ervoor dat relevante informatie tijdig en correct overgemaakt wordt aan de respectievelijke collega’s/verantwoordelijke(n). Je doet dit op een respectvolle en collegiale manier.

■ In je communicatie houd je rekening met de stijl en bedrijfscultuur van ARhus.

4. Titel : Netwerk - verbinden

■ Je beschikt over een up-to-date en relevant netwerk waarop je zowel formeel als informeel een beroep kunt doen voor de uitoefening van je opdracht. Je onderhoudt goede contacten met collega’s in andere bibliotheken/organisaties en brengt nieuwe partner-organisaties in kaart.

■ Je gaat actief op zoek naar opportuniteiten om je netwerk up-to-date te houden. Je slaagt erin om eventuele opportuniteiten voor ARhus snel en accuraat op te volgen en/of door te spelen aan betrokken collega’s.

■ Je deelt je netwerk met je collega’s en de organisatie op een structurele en proactieve manier.

■ Je gedraagt je in alle omstandigheden als een goede ambassadeur voor ARhus.