02-06-2020

Het ondernemersvirus te pakken? Tips tijdens corona voor startende ondernemers

Heb je al een tijdje een lumineus idee om een eigen zaak te starten? Wil je jezelf ontplooien en lonkt het ondernemerschap, maar heb je nog een extra duwtje in de rug nodig? Onze collega Carmen zet enkele tips voor jou op een rijtje.Lees meer

Kalenderdetail

vrijdag 27 mei 2016
Stadsmatinees: sessie 2 - stadsvernieuwing
Budafabriek, Dam 2, 8800 Kortrijk
Stadsmatinees: sessie 2 - stadsvernieuwing

Deze sessie maakt deel uit van de Stadsmatinees, een reizend programma van lezingen door academici en debatten met professionelen uit het veld over de stad en de uitdagingen voor steden. Het programma wil academici, beleidsmakers, privé-partners en het middenveld uit verschillende steden samenbrengen in een netwerk. Info over alle Stadsmatinees vind je hier.

SESSIE 2:  Stadsvernieuwing

André Loekcx (ASRO – KU Leuven)
Vrijdag, 27 mei 2016 in Budafabriek, Kortrijk

Sessie 2 verschuift de focus naar intra-stedelijke dynamieken aangaande de bebouwde ruimte. Steden in transitie worden geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen op het vlak van demografische, economische en duurzame transitie. Concreet betekent dit dat vele steden op zoek gaan naar manieren om nieuwe economische activiteiten uit te bouwen in specifieke stadsdelen, hetzij op vlak van productie of consumptie. Anderzijds impliceren allerhande demografische verschuivingen een vernieuwde en groeiende vraag naar kwaliteitsvolle, duurzame en verweven woon- en werkfuncties in het bestaande stadsweefsel. Belangrijk hierbij is de wens tot het aanbieden van betaalbare woningen voor zowel gezinnen als alleenstaanden, zodat stadsvernieuwing niet de facto leidt tot verdrukkingseffecten op de woningmarkt.
De sessie verschaft inzichten in de hedendaagse dynamiek rond deze thema’s aan de hand van opgebouwde expertise in de context van Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten en concrete cases.

Aansluitend kan de tentoonstelling Water.War bezocht worden. Water.War toont utopische en realistische oplossingen van nationale en internationale wetenschappers, kunstenaars, ondernemers en actieve burgers.
www.waterwar.be

Prof. André Loeckx is emeritus hoogleraar van het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven.

Bart Noels (moderator) studeerde cultuursociologie en was vormingswerker, journalist, bibliothecaris en communicatieverantwoordelijke. Hij is coördinator bij Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Noels modereert geregeld debatten en ondersteunt dialoogtafels als gespreksleider, voornamelijk over ruimtelijke ontwikkeling.

Panelgesprek met: Wout Maddens | schepen van bouwen en wonen | voorzitter SOK Stad Kortrijk Frans Van Den Bossche | Hoofdir – directeur Stad Kortrijk | Strategische Cel Bart De Witte | Departementshoofd Beleidsontwikkeling Ruimte bij Stad Roeselare

9u30 – 10u Ontvangst met koffie
10u – 10u10 Verwelkoming door Dries Baekelandt
10u10 - 10u20 Inleiding door prof. David Bassens
10u20 - 11u20 Voordracht ‘Stadsvernieuwing’ door prof. André Loeckx
11u20 – 12u20 Panelgesprek met lokale actoren: Wout Maddens, Frans Van Den Bossche en Bart De Witte - moderator Bart Noels
12u20 – 13u Vraag en antwoord
13u – 14u Broodjeslunch en netwerkmoment
14u - 15u Mogelijkheid tot geleid bezoek expo Water.War

Inschrijven: via het inschrijvingsformulier