02-06-2020

Het ondernemersvirus te pakken? Tips tijdens corona voor startende ondernemers

Heb je al een tijdje een lumineus idee om een eigen zaak te starten? Wil je jezelf ontplooien en lonkt het ondernemerschap, maar heb je nog een extra duwtje in de rug nodig? Onze collega Carmen zet enkele tips voor jou op een rijtje.Lees meer

Kalenderdetail

vrijdag 17 juni 2016
Stadsmatinees: sessie 3 - duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid
Vrijstaat O., Zeedijk 10, 8400 Oostende
Stadsmatinees: sessie 3 - duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid

Deze sessie maakt deel uit van de Stadsmatinees, een reizend programma van lezingen door academici en debatten met professionelen uit het veld over de stad en de uitdagingen voor steden. Het programma wil academici, beleidsmakers, privé-partners en het middenveld uit verschillende steden samenbrengen in een netwerk. Info over alle Stadsmatinees vind je hier.

SESSIE 3:  Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid

Kobe Boussauw (Cosmopolis - VUB)
Vrijdag, 17 juni 2016 in Vrijstaat O., Oostende

Sessie 3 staat stil bij het thema mobiliteit. Als hoeksteen van maatschappelijke en economische integratie is mobiliteit van burgers enerzijds, en de toegankelijkheid van stedelijke functies een precair gegeven. Vaak wordt - getuige de voor de hand liggende nadruk op de fileproblematiek in en rond stedelijke agglomeraties - het mobiliteitsvraagstuk echter herleidt tot de enge notie van ‘verkeerstromen’. In deze sessie wordt mobiliteit echter breder gekoppeld aan dynamieken van (ongelijke) bereikbaarheid en aan de sturende rol van de ruimtelijke structuur binnen een bepaald territorium op het mobiliteitsvraagstuk. Duurzame mobiliteit is in dat perspectief evenzeer een planningsvraagstuk waarbij men op zoek gaat naar compacte stedelijkheid op basis van verwevenheid van functies.
De sessie doet beroep uit voorbeelden uit de internationale literatuur en doorgedreven onderzoek binnen de Vlaamse en Brusselse context.

Prof. Kobe Boussauw is als docent ruimtelijke planning en mobiliteit verbonden aan de onderzoeksgroep Cosmopolis van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is burgerlijk ingenieur-architect, ruimtelijk planner en doctor in de geografie (Universiteit Gent).

Bart Noels (moderator) studeerde cultuursociologie en was vormingswerker, journalist, bibliothecaris en communicatieverantwoordelijke. Hij is coördinator bij Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Noels modereert geregeld debatten en ondersteunt dialoogtafels als gespreksleider, voornamelijk over ruimtelijke ontwikkeling.

9u30–10u       Ontvangst met koffie
10u-10u10      Verwelkoming door ir. Marc Martens van Oostende Werft
10u10-10u20   Inleiding door prof. David Bassens
10u20 - 11u20 Voordracht ‘Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid’ door prof. Kobe Boussauw
11u20 – 12u20 Panelgesprek met lokale actoren met moderator Bart Noels en:

12u20–13u   Vraag en antwoord
13u–14u       Broodjeslunch en netwerkmoment

Inschrijven: via het inschrijvingsformulier