27-01-2023

Junior Stadsdichter 2023 is bekend!

Lees snel verder wie de felbegeerde titel 'Junior Stadsdichter #vanrsl' heeft gewonnen, en wie de publieksprijs in de wacht sleepte! Lees meer

Infopunt Palliatieve Zorg

                                                                                     © Canva

Waarvoor kan je er terecht?

In het Infopunt Palliatieve Zorg kan je terecht met al je vragen over palliatieve zorg en voor advies op maat. Je kan er een afspraak maken met een palliatief expert, een psychologe of een maatschappelijk werker. Je vindt er ook boeken en andere materialen over dit onderwerp en kan die uitlenen om thuis te bekijken. Je kan er terecht als je zelf geconfronteerd wordt met vragen, maar het Infopunt staat open voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Het Infopunt is een onderdeel van Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel.

Als je ziek bent, dan hoop je dat je kan genezen.
Soms komt er een dag dat genezen niet meer mogelijk is.
Als je dat hoort, staat jouw leven even stil.

Welke boeken, films, … kan je er vinden?

In het aanbod vind je:

  • Boeken over rouwverwerking, palliatieve zorg, levenseinde, …
  • Een klein aanbod dvd's en spelmateriaal

Specifiek voor kinderen en jongeren:

  • Boeken over afscheid, verdriet, troost
  • Troostkoffer voor kinderen van 4 tot 12 jaar
  • Troosttas voor jongeren

De catalogus geeft een overzicht van alle titels.

Voor wie?

Het Infopunt richt zich naar iedereen met vragen over dit onderwerp in de regio midden West-Vlaanderen. Zowel zorgvragers en hun betrokkenen als studenten, professionelen en het brede publiek.

Waarom een Infopunt Palliatieve Zorg?

Het Infopunt is uniek in Vlaanderen. Het is een samenwerking van vzw De Mantel en ARhus. De Mantel is één van de 4 netwerken palliatieve zorg in de provincie en staat ook in voor palliatieve thuiszorg. 

Vzw De Mantel wil kennis over dit onderwerp verder verspreiden, zowel bij het brede publiek, maar ook om zorgvragers en hun betrokkenen correct te informeren. Je kunt er terecht voor informatie, advies, ondersteuning en vorming rond palliatieve zorg en levenseindevragen. Het Infopunt past in die opdracht. Ook ARhus wil kennis delen over dit thema en over gezondheid in het algemeen. Gezondheidsvaardigheden, kunnen praten over gevoelens, empathie hebben voor persoonlijke beslissingen, mensen uitnodigen om deel te nemen aan het maatschappelijke debat, … daartoe wil ARhus ook bijdragen.

Kostprijs?

Een afspraak maken of iets ontlenen is gratis.

Om de boeken en films uit te lenen, hoef je geen lid te zijn van ARhus.

Afspraak maken en openingsuren

  • Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17 u.
  • Maak een afspraak voor je bezoek. Een afspraak maken kan telefonisch via 051 24 83 85 (keuzemenu 2).

Adres en contactgegevens

vzw De Mantel - Infopunt Palliatieve Zorg

Postadres: Brugsesteenweg 90 | 8800 Roeselare

Bezoekadres: hoek Handelsstraat/Gasthuisstraat (aan de achterkant van de AZ Delta campus Brugsesteenweg), ingang via voormalig ‘Moederhuis’, op de 1ste verdieping

051 24 83 85
info@demantel.be

www.demantel.net/content/infopunt-palliatieve-zorg