23-02-2019

5 jaar ARhus

Feesten geblazen op zaterdag 23 februari 2019! Alle activiteiten zijn gratis, doorlopend van 10u tot 17u in ARhus De Munt. Inschrijven is niet nodig. Lees meer

De tuin van eten. Groenten in de vitrine

Minister Gatz kent subsidies toe aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling. Met het project 'De tuin van eten. Groenten in de vitrine' rijfde ARhus in samenwerking met heel wat andere organisaties een mooie subsidie binnen.

Het project kadert in de Week van de Smaak 2019, met als rode draad 'Voeding & kunst/multiculturaliteit'. Je zal twee pop-up tours kunnen volgen in de stadskernen van Roeselare (groenteverwerking) en Izegem (van aardappel tot friet). De tours focussen op 4 schakels: de landbouw van vroeger, de hedendaagse landbouw, het verwerkingsproces en consumptie. De partners vertalen elke schakel naar jong en oud met zoveel mogelijk zintuiglijke prikkels (zien, tasten, ruiken, horen, smaken) en vanuit verschillende beleidsdomeinen.

Herbeluister hier het Radio 2 fragment.
(Bron: Radio 2 West-Vlaanderen)

De partners zijn:

ARhus, Erfgoedcel TERF, RESOC MWVL, Roeselare/Izegem, het CAG, het OC Roeselare en vzw Vol-Au-Vent.

Uitleg over de subsidie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling

Doel van deze subsidie:

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle bovenlokale culturele veld ondersteunen.

Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling.

Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid.

Meer uitleg: https://cjsm.be/cultuur/themas/bovenlokaal-cultuurbeleid/transitiereglement-voor-de-subsidiering-van-culturele-projecten-met