31-12-2021

Vacature: Medewerker infrastructuur m/v/x

Bart, onze sympathieke collega infrastructuur, gaat met pensioen en we zoeken iemand om hem te vervangen. Ben jij een enthousiaste teamplayer en iemand die proactief de juiste prioriteiten stelt? Een handige Harry of Harriette die ons state-of-the-art gebouw in topconditie houdt? Dan is deze job iets voor jou. Solliciteer vóór 1 januari 2022!Lees meer

Over SIREE

       

Social Integration of Refugees through Education and Self Employment

Of kortweg: SIREE.

Als open kenniscentrum wil ARhus inzetten op geletterdheid in al haar vormen. Via het SIREE-project richten we ons specifiek op geletterdheid van mensen met niet-Belgische roots op vlak van onderwijs en ondernemerschap. We werken hiervoor samen met andere partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het project startte in maart 2018 en loopt nog tot juni 2021.

Uniek aan SIREE is dat het vertrekt van cocreatie. Cocreatie is een vorm van samenwerking waarbij iedereen nauw betrokken wordt in alle stappen van het project, vanaf de fase van het uitdenken en plannen tot de fase van het uittekenen en uitvoeren van concrete acties.

Nieuws

Hier meer nieuws!

Projectpartners

ARhus (Roeselare, België) zet als open kenniscentrum in op levenslang en levensbreed leren. Sociale inclusie, burgerzin en neutraliteit zijn centrale waarden in zijn werking. Mensen met een migratieachtergrond vormen een belangrijke doelgroep waar het kenniscentrum zich tot richt. Dit doet ARhus via sterke partnerschappen in de regio, en z’n uitgebreide netwerk met onder meer sterke linken naar onderwijs en ondernemerschap. Het SIREE-project sluit op die manier perfect aan bij zijn reguliere publiekswerking.

Huis van het Leren (Kortrijk, België) geeft onder meer loopbaanbegeleiding voor volwassenen. Vluchtelingen vormen een belangrijke doelgroep binnen de werking. De organisatie heeft een groot netwerk van onderwijsinstellingen en werkt nauw samen met VDAB, inburgering en integratie en andere instellingen. Via het SIREE-project hoopt Huis van het Leren zijn missie en visie nog breder uit te dragen.

Stad Mechelen (België) wordt gekenmerkt door een hoog percentage inwoners met een migratieachtergrond. Daardoor heeft de stad een sterk uitgewerkt diversiteits- en integratiebeleid dat vaak als goed voorbeeld dient voor anderen en dus ook voor de projectpartners in het SIREE-project. Tegelijk biedt SIREE Mechelen de kans om nog meer ervaringen te sprokkelen en inspiratie op te doen in andere steden en landen.

VIVES (Kortrijk, België) is lead partner van het luik onderwijs. De hogeschool zet in op hoger onderwijs, innovatief en praktijkgericht onderzoek, en maatschappelijke dienstverlening. Ze beschikt over verschillende ‘Centers of Excellence’ en onderzoeksgroepen, en heeft nauwe contacten met andere organisaties en bedrijven. De inzichten en ervaringen van SIREE worden ingebed in het curriculum van leerkrachten en sociaal werkers in opleiding.

Gemeente Middelburg (Nederland) is verantwoordelijk voor de integratie van vluchtelingen in de regio. De gemeente staat in nauw contact met Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland en heeft heel wat ervaring op vlak van arbeidsparticipatie van vluchtelingen. SIREE biedt opportuniteiten om hun werking verder te verfijnen en uit te breiden.

University College Roosevelt (Middelburg, Nederland) is lead partner voor de projectcommunicatie van SIREE. In de multidisciplinaire opleidingen die de universiteit aanbiedt, speelt de lokale gemeenschap een centrale rol. Onderzoekers en studenten die werken aan de universiteit engageren zich in lokale projecten. Maatschappelijke vaardigheden en burgerzin zijn dan ook kernwaarden waarop sterk wordt ingezet. De brug die UCR zo kan leggen tussen de wetenschappelijke wereld en de lokale gemeenschap is cruciaal voor goede communicatie van SIREE.

ADICE (Roubaix, Frankrijk) zet zich in voor gelijke kansen en het bevorderen van sociale inclusie. Mensen die geconfronteerd worden met discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen bij deze organisatie terecht. ADICE ontwikkelt methodieken en tools, en werkt samen met tal van andere organisaties om hun doelen na te streven. De toolboxen en goede praktijkvoorbeelden ontwikkeld binnen SIREE worden ingekanteld in hun dagdagelijkse werking.

University of Greenwich (Londen, Verenigd Koninkrijk) is lead partner van het SIREE-project. De universiteit zet sterk in op het ontwikkelen van opleidingen voor ondernemers en ondersteunt al meer dan tien jaar startups van studenten. SIREE werd door deze universiteit opgezet om een bredere doelgroep te bereiken met hun aanbod.

Medway Plus (Medway, Verenigd Koninkrijk) zet zich in voor de meest kwetsbaren in hun regio. De organisatie staat in nauw contact met verschillende gemeenschappen en zet er in op verschillende domeinen (taalonderwijs, tewerkstelling, cultuur …). De ervaring die Medway Plus opdoet, ook deze binnen het SIREE-project die nauw aansluiten bij hun reguliere aanpak, deelt ze met andere organisaties in het land.

Provincie West-Vlaanderen cofinanciert het Interreg 2-Zeeën project SIREE.

Wie is wie

Bruno – Projectmanager

Bert – Leergemeenschap ’t Klavertje

Siska Leergemeenschap ’t Klavertje en aanspreekpunt voor starter-ondernemers

Andrea – Leergemeenschap ‘t Klavertje

Ilse Leergemeenschappen Ring en De Brug

Eva – Leergemeenschappen Ring en De Brug

Deniza – Leergemeenschappen MSKA en Burgerschool

Sandra – Communicatie

Meer info?

Ben je op zoek naar meer informatie over het SIREE-project? Neem dan contact op met Bruno via info@arhus.be of 051 69 18 00, of kijk eens op www.siree.eu  en www.facebook.com/siree.eu.