31-12-2021

Vacature: Medewerker infrastructuur m/v/x

Bart, onze sympathieke collega infrastructuur, gaat met pensioen en we zoeken iemand om hem te vervangen. Ben jij een enthousiaste teamplayer en iemand die proactief de juiste prioriteiten stelt? Een handige Harry of Harriette die ons state-of-the-art gebouw in topconditie houdt? Dan is deze job iets voor jou. Solliciteer vóór 1 januari 2022!Lees meer

SIREE in het onderwijs

       

Doel

Zich welkom voelen op school. Dát is SIREE in het onderwijs in een notendop. We willen gezinnen met een migratieachtergrond meer betrokken maken en beter aansluiting doen vinden in het onderwijs. Tegelijk willen we scholen helpen om beter zicht te krijgen op de noden en prangende vragen die leven bij ouders en leerlingen, zodat de school zich sterker verbonden voelt met hen en hier meer rekening mee kan houden in het beleid en de activiteiten. Gesprekken met ouders, leerkrachten, beleidsmakers … aan het begin van het SIREE-project vormen de basis waarmee we bij de scholen gingen aankloppen. Het volledige rapport van deze gesprekken vind je hier.

Leergemeenschappen in vier Roeselaarse scholen en één in Staden

We zetten in op meer dialoog tussen ouders, leerlingen en scholen. Dit doen we door ‘leergemeenschappen’ op te starten in scholen. Een leergemeenschap is een kleine groep ouders, leerlingen en leerkrachten of andere mensen uit de school die regelmatig samenkomen. Tijdens de bijeenkomsten denkt deze groep ‘cocreatief’ na over wat anders en beter kan in de school, en hoe iedereen zich meer welkom kan voelen op school. In de vier landen waar SIREE loopt, worden zo maar liefst veertig leergemeenschappen uitgebouwd. Daarvan lopen er vier leergemeenschappen in scholen in Roeselare en één in Staden, begeleid door ARhus.

Kennisdelen

Kennis en ervaringen delen, zit ingebed in het ARhus-DNA. Ook binnen het SIREE-project wordt hier sterk op ingezet. Zo worden er bijvoorbeeld uitwisselingen georganiseerd tussen de verschillende scholen die deelnemen aan het SIREE-project. Tijdens zo’n uitwisseling hebben scholen het over de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en hoe ze deze trachten aan te pakken, en worden goeie praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld. Benieuwd hoe we dit aanpakken? Lees hier het blogbericht van de uitwisseling tussen lagere scholen op 10 maart 2020!

Een ander mooi voorbeeld van kennisdeling is het uitwisselingsmoment Elk Telt, waar jongeren getuigden over hun ervaring op vlak van diversiteit in het onderwijs en diverse sprekers inspirerende methodieken kwamen voorstellen. (Her)bekijk deze getuigenissen en kom alles te weten over Elk Telt.

Toolbox en workshops voor leerkrachten (in opleiding)

Naast kennisdeling wordt ook kennisontwikkeling gestimuleerd binnen SIREE. Werken met anderstalige ouders en leerlingen vereist een specifieke aanpak met een goede kennis van de doelgroep. De ervaringen en leerpunten die we verzamelen in de loop van het project worden gebundeld in een toolbox voor leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers, en worden ingebed in de lerarenopleiding van VIVES en in workshops gericht aan leerkrachten.

De scholen

De Brug

Tijdens de leergemeenschappen in De Brug is een warm en veilig onthaal van alle leerlingen en ouders het uitgangspunt. Ouders kozen om in de school te werken rond de thema’s spelen en vriendschap. Via speelse methodieken in de klas, op de speelplaats, maar ook buiten de schoolmuren proberen we samen een vriendschappelijke omgeving te creëren waarin iedereen zich goed voelt. Zo werd bijvoorbeeld een Sintactiviteit georganiseerd waarbij ouders en kinderen samen een cadeautje knutselden voor een andere leerling. En er gingen “rustige middagen” door, tijdens de middagspeeltijd. Leerlingen werden in groepjes verdeeld en konden aan allerlei activiteiten en spelletjes deelnemen die de ouders hielpen begeleiden. De spelletjes en knutselactiviteiten werkten veel enthousiasme en feel good in de hand. Ook de spelletjesdag, waarbij leerlingen en hun (groot)ouders welkom waren, was een groot succes.

Ring

Basisschool Ring zet binnen SIREE in op solidariteit op de speelplaats, een goede ouder-school relatie en een warm onthaal. De uitdaging die ze extra in de verf willen zetten, is meer buurtgericht en buurtverbindend werken. Ring streeft ernaar zich meer te engageren in de buurt en als infopunt te fungeren voor anderstalige ouders die de buurt willen verkennen. Via de leergemeenschappen werden enkele activiteiten op poten gezet die hieruit vertrekken. Tijdens het schoolfeest gingen ouders op stap in de buurt voor een fotozoektocht. Leerlingen en hun grootouders bundelden hun knutseltalenten op het grootouderfeest en anderstalige ouders kwamen voorlezen in hun moedertaal tijdens de voorleesweek.
Foto © Lévy Deknock

’t Klavertje

Basisschool ’t Klavertje in Staden heeft een erg divers leerlingenbestand door de samenwerking met het opvangcentrum in Langemark-Poelkapelle. Om de ouderbetrokkenheid te versterken, neemt Andrea er sinds het begin van het schooljaar 2020-2021 de rol van brugfiguur op zich. Samen met de school, de ouders en ARhus zal Andrea zich inzetten voor het oprichten van een oudercomité en duidelijke, laagdrempelige communicatie naar de ouders toe. Het is de bedoeling om dit jaar aan een stevige basis te timmeren, waarop de school volgend schooljaar kan verder bouwen.

MSKA en Burgerschool

In de secundaire scholen ligt de nadruk zowel op leerling- als ouderparticipatie. In de eerste plaats worden er in MSKA en Burgerschool dialoogdagen georganiseerd. Jongeren worden er bevraagd naar hun gevoel op en over de school. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich veilig genoeg voelen om eerlijk te zijn, worden leerkrachten hierop niet uitgenodigd. Zo kan hun mening op een anonieme manier geuit worden en kunnen leerlingen er met elkaar over in gesprek gaan. Met de resultaten van de dialoogdagen trekken we naar leerkrachten en directie. We koppelen terug over wat er volgens de leerlingen goed gaat en waar er nog ruimte is voor verbetering. Dit kan heel concreet. Zo kregen we het signaal dat er meer ruimte moet zijn voor ontspanning op school en wilden leerlingen hierbij betrokken worden. De vraag om een festival, B-land, te organiseren in de Burgerschool werd door leerkrachten en directie goedgekeurd. Zo ontstond een werkgroep met leerlingen uit de verschillende graden, en leerkrachten en directieleden die samen nadachten over de invulling en taken verdeelden. Jammer genoeg gooide corona roet in het eten en kon B-land op 28 mei 2020 niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel, toch?

Daarnaast gaat ook het project Plats Divers door. Centraal staat het kennismaken met verschillende culturen via de internationale keuken. Burgerschool en MSKA organiseerden begin 2020 verschillende kookworkshops op school. Ouders werden samen met hun kinderen uitgenodigd om hun favoriete gerecht klaar te maken en werden ondertussen gefotografeerd en bevraagd naar het verhaal achter het recept. Na het koken werd er samen aan tafel gezeten en gezellig nagepraat. Het einddoel van dit project? Een kookboek uitgeven waar zowel receptjes als persoonlijke verhalen van de ouders in verwerkt worden. Leuk weetje: eenmaal het ARhus Café terug open kan gaan zullen enkele van de gerechten opgenomen worden in de Keuze van de Chef. Jawel, je leest het goed! Chefkok Hans gaat hiervoor bij de ouders in de leer die de receptjes eerst samen met hem zullen uitproberen in de keuken van ARhus Café. Kruisbestuiving van de bovenste plank, als je het ons vraagt.

Partners

Daphné werkt als brugfiguur in basisschool De Brug en Katrien in basisschool Ring, in opdracht van Stad Roeselare. Ze vormen een brug tussen de school en de buitenwereld. Ouders kunnen bij Daphné en Katrien terecht met vragen over de school, maar ook over vrije tijd, opvoeding of wonen en leven in Roeselare. In kader van het SIREE-project helpen ze om ouders in de school te bereiken en zijn ze aanwezig tijdens de bijeenkomsten met de ouders.

Ilse Verghote van Groep INTRO vzw helpt ons met de leergemeenschappen in MSKA en Burgerschool. Groep INTRO vzw heeft heel wat expertise en ervaring in het ondersteunen van leerlingen en leerkrachten in scholen. Ze houdt eraan om zoveel mogelijk alle betrokken partijen (schooldirecteurs, leerkrachten, jongeren, ouders, andere partners …) mee rond de tafel te roepen om samen te komen tot nieuwe trajecten of oplossingen.

Het veldwerk is een verzameling jeugdwerkers die actief zijn in Roeselare: straathoekwerk, Buurtsport, Groep INTRO vzw, ARhus, ’t Hope en Arktos. Deze jeugdwerkers zetten zich actief in voor jongeren die zich in een uitzonderingspositie bevinden en proberen waar mogelijk aan te knopen met het reguliere onderwijs- en vrijetijdsaanbod. Ze helpen ons bij de voorbereiding en organisatie van de dialoogdagen in de secundaire scholen en hebben een signaalfunctie naar de stad en maatschappij over wat jongeren hen vertellen.

Twisted Studio introduceerde ons in ‘human-centered design’ of hoe we kunnen vertrekken uit de noden van de ouders en leerlingen zodat ze zich meer welkom zouden voelen op school. Twisted Studio begeleidde ons bij de eerste bijeenkomsten met de leergemeenschappen om die cocreatief in te vullen en bottum-up vorm te geven.

Meer info?

Ben je op zoek naar meer informatie over het SIREE-project? Neem dan contact op met Bruno via info@arhus.be of 051 69 18 00, of kijk eens op www.siree.eu.