08-08-2022

Lokale biertjes in de kijker in het ARhus Café

In een bierland als België spant West-Vlaanderen de schuimende kroon. Na het verlof zet het ARhus Café ter ere van internationale dag van het bier lokale bieren in de kijker! Kom proeven vanaf 8 augustus.Lees meer

Het Rodenbachproject: terugblik op een strijdlustig jaar

Ongeveer een jaar geleden lanceerden we in kader van het jaar ‘Dichterbij Rodenbach’ in Roeselaarse secundaire scholen het Rodenbachproject. We wilden nagaan of het DNA van Albrecht Rodenbach nog altijd aanwezig was onder de Roeselaarse jongeren. Waarvoor willen zij hun stem laten horen? Wat houdt hen wakker? Welke strijdpunten willen zij op de agenda zetten? 

5 scholen gingen de uitdaging aan om een antwoord te formuleren op deze vragen. Leerlingen uit VTI, VABI, SASK, VISO en MSKA werkten maandenlang samen met ARhus en vzw De Batterie, een participatieve kunstpraktijk die langdurige artistieke projecten ontwikkelt in Vlaanderen en Brussel, om hun strijd zichtbaar te maken in de vorm van beeld, muziek of dans. 

Wie was Albrecht Rodenbach? 

Albrecht Rodenbach (1856-1880) was een Roeselaarse dichter die opkwam tegen de verfransing van het onderwijs. Hij eiste zijn plaats op als leerling en jongere in het publieke debat en verenigde leeftijdsgenoten in de studentenopstand De Groote Stooringe. Dit resulteerde in de vernederlandstaling van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Voor Rodenbach was het simpel: jongeren moeten hun stem laten horen en betrokken worden bij besluitvorming.

Het traject 

In januari trok ik met Anne en Mathias van de Batterie naar de scholen om kennis te maken met de leerlingen. Op maat van de school stond De Batterie in voor de creatieve begeleiding van het project.

“Het Rodenbachproject was een uitdaging omdat we met een vierde coronagolf werden geconfronteerd net wanneer we met de workshops van start zouden gaan. Maar dat heeft geen invloed gehad op de creativiteit en de goesting van de leerlingen. Het was fijn om te zien hoe divers de strijd van de leerlingen was en hoe hard ze ervoor gingen. Dat is waar een participatief project rond draait en daar kunnen we alleen maar trots op zijn.” - Anne, De Batterie 

“Voor mij werd duidelijk dat de jongeren in Roeselare het belangrijk vinden om hun eigen identiteit te mogen hebben. Iedereen mag er zijn en dit ongeacht hun geaardheid, huidskleur en zelfs ook gemoedstoestand.” - Mathias, De Batterie 

De strijd van Gen Z 

Waar wil de Gen Z van Roeselare voor op de barricaden springen? Voor heel veel! De opvolging van Albrecht Rodenbach is meer dan verzekerd en daar mochten we op 22 april 2022 tijdens de live-uitzending van Radio Rrrrodenbach op het plein De Munt getuige van zijn. Eén voor één kwamen de jongeren hun project voorstellen en hun strijd toelichten. Deze waren dan ook heel divers.

Van meer aandacht voor de landbouw en korte keten:

“Wij willen mensen eraan herinneren waar hun voedsel vandaan komt. Boeren worden meer en meer vergeten en de korte keten wordt langer waardoor supermarkten meer verdienen dan de boer zelf. Dat is de omgekeerde wereld en zo kan het niet verder. Melk de koe maar niet de boer!” - Remi & Odil, VABI 

naar het bespreekbaar maken van mentale kwetsbaarheid: 

Leerlingen dragen vaak een grote rugzak met zich mee en dat heeft de coronapandemie alleen maar versterkt. We vinden het belangrijk dat leerlingen bij elkaar maar ook op school terecht kunnen met hun bezorgdheden en begeleiding kunnen krijgen voor hun mentaal welzijn.” - Ella & Siebe, VTI 

ook seksuele intimidatie bij jongeren kwam aan bod: 

“In onze klas, waar alleen meisjes zitten, is iedereen al eens geconfronteerd met ongewenste aanrakingen. Wij dromen van een maatschappij waar een vrouw kan gaan en staan waar ze wil zonder aangerand of nagefloten te worden.” - Jutta & Hava, VISO 

gratis menstruatieproducten en anticonceptiemiddelen voor iedereen: 

Menstruatieproducten en anticonceptiemiddelen zouden gratis moeten zijn omdat het een basisbenodigdheid is. Zeker voor jongeren zijn beiden nog te hoogdrempelig en te duur. Plaatsen waar ze gratis ter beschikking gesteld zouden worden zouden veel betekenen.” - Silke & Julie, VISO 

Maar ook de strijd naar meer erkenning en acceptatie kwam naar voor als strijd van leerlingen uit MSKA Roeselare. Zij gingen creatief aan de slag met de Blauwvoet van Albrecht Rodenbach: 

“Wij kozen ervoor om de blauwvoet van Rodenbach te gebruiken als symbool om onze voetsporen na te laten in de stad. We maakten blauwe voetafdrukken van het Deconinckplein naar onze school. Soms worden we wel eens vergeten of over het hoofd gezien in het scholenlandschap. Het voelt alsof niemand ons kent. Hiermee willen we onze school in de kijker zetten, en vooral onze studierichting, namelijk Architectuur. Maar er zit nog meer talent op onze school. En dat mag gezien worden.” - Noor & Julie, MSKA 

En ook de leerlingen van SASK gingen deze uitdaging aan. 90-koppen sterk kwamen ze meerdere strijdpunten voorstellen: 

“Teveel dieren leven in slechte omstandigheden. Het is niet omdat ze niet kunnen aangeven dat ze pijn lijden dat ze geen recht op een volwaardig leven hebben,", lieten Emmanuel, Armand en Ture ons weten. Maar ook pestgedrag en het aanvechten van stereotypen werd aangekaart als een dringend probleem. "De school moet meer aandacht hebben voor slachtoffers van pestgedrag. Door hier in de lessen meer bij stil te staan kunnen leerlingen geholpen worden hierover te praten en voor elkaar op te komen wanneer dat nodig zou zijn, vertelde Daan ons. Fin & Isidoor vinden het moeilijk om te voldoen aan de verwachtingen die mensen hebben van leerlingen uit de kunstacademie. “Kunst en creativiteit gaan over expressie en experimenteren. Het is niet omdat ik in SASK zit, dat ik daarom zeer goed kan tekenen. Die verwachting legt een druk op ons en limiteert onze creativiteit.

De lijst is lang maar niet onrealistisch! Het stemt ons hoopvol dat jongeren nog steeds op de barricaden staan en aan de alarmbel trekken wanneer hun stem niet gehoord wordt. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. 

Hoe gaat het verder? 

Met een aantal jongeren, voor wie hun strijdlust niet stopte bij het einde van het Rodenbachjaar, gaan we een vervolgtraject aan om hun strijd om te zetten in realiteit. Later hierover meer! 

Heb je Radio Rrrrodenbach gemist en zou je de opname graag (her)beluisteren? Dat kan via deze link

Klik op de afbeelding hieronder voor een terugblikfilmpje.

 

 

Deniza is diversiteitsmedewerker in ARhus en coördineerde het Rodenbachproject met de scholen. 

“Toen ik zelf nog jong was vond ik het heel belangrijk om mijn stem te laten horen en op de barricaden te springen voor hetgeen ik belangrijk vond. Als voormalig lid van de Jeugdraad van Roeselare maar ook als gewezen voorzitter van de Overkoepelende Studentenraad van Vives Hogeschool zetten wij thema’s op de agenda die wij als jongere belangrijk vonden. Daarom was het voor mij een plezier om deel uit te maken van het Rodenbachproject. De strijd van jongeren blijft altijd relevant en het is belangrijk om daar als maatschappij naar te luisteren. Ik kijk alvast uit naar de vervolgtrajecten!”