08-08-2022

Lokale biertjes in de kijker in het ARhus Café

In een bierland als België spant West-Vlaanderen de schuimende kroon. Na het verlof zet het ARhus Café ter ere van internationale dag van het bier lokale bieren in de kijker! Kom proeven vanaf 8 augustus.Lees meer

Themacollectie: Tejo pakketten Emma

Tejo heeft 3 strips uitgegeven, waarin de leefwereld van jongeren tussen ca. 14 & 17 jaar (tweede graad secundair) geschetst wordt.

Er komen belangrijke thema’s aan bod, zoals zelfbeeld, identiteit, pesten, agressie, omgaan met zieke ouders, vooroordelen, radicalisering, seksuele geaardheid, de waarde van vriendschap, de leegheid van sociale media… In de derde strip komt het misbruik van alcohol en verdovende middelen naar voor, alsook de grote eenzaamheid en onzekerheid van veel jongeren.

ARhus maakte er pakketten van die je als leerkracht kunt ontlenen voor klassikaal gebruik. Rode draad van de pakketten: Praat over je problemen, zoek ondersteuning, want praten helpt!

Wat zit er in de pakketten?

Er zijn drie pakketten, waarin telkens 25 strips zitten.

Pakket 1 & 2 bevatten een pedagogische bundel, waarmee je in de klas allerlei thema’s bespreekbaar kan maken.

Je kan de pakketten terugvinden in de themacollectie (verdieping -0 in ARhus De Munt, vraag de toegangsbadge aan het onthaal).

Kijk hier of er een pakket aanwezig is

De strips zijn ook los terug te vinden in de collectie van ARhus De Munt en de andere afdelingen.

WIE/WAT is TEJO?

TEJO (= ‘Therapeuten voor Jongeren’) biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, ongeacht cultuur, taal, religie, huidskleur of geaardheid.

De therapie is kortdurend, onmiddellijk (momenteel met wachtlijst), anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

TEJO wil in de eerste plaats preventief aan de slag gaan met jongeren door hen snel de juiste hulp te bieden op het moment dat zij er nood aan hebben, in het beginstadium van de problematiek.