21-11-2022

Hulp bij je jobbonus

Wie minder dan 2500 euro bruto verdient, komt mogelijk in aanmerking voor een jobbonus. Lees meer

Nieuwsdetail

Nieuws

12-10-2016

Debat ‘Innovatie door samenwerking’

Kenniscentrum ARhus in Roeselare was op maandag 10 oktober de plaats van afspraak voor het debat ‘innovatie door samenwerking’, een initiatief van Kenniscentrum ARhus en de bibliotheken uit de Roeselaarse regio, partners in het regionaal samenwerkingsverband BRoeRE.

De maatschappij verandert razendsnel en dat is goed nieuws voor de sector van bibliotheken en kenniscentra. De vraag naar het bijbrengen van geletterdheid in alle betekenissen van het woord (digitaal en analoog, cultureel, sociaal, maatschappelijk, …) en het toegankelijk maken en houden van kennis en informatie is zeer groot. “De sector van de kenniscentra en bibliotheken is een groeisector,” stak minister van cultuur Sven Gatz van wal. “De bibliotheken in de Roeselaarse regio zijn zich bewust van deze evolutie en doorlopen momenteel samen een visietraject waarin ze de krijtlijnen voor hun toekomstige samenwerking vastleggen. Ze willen zich organiseren tot maatschappelijk relevante organisaties die samenwerken met andere sectoren en zo nieuwe doelgroepen bereiken,” vulde Kurt Himpe, voorzitter van het samenwerkingsverband BRoeRe, aan. “Hierbij moeten bibliotheken en kenniscentra nadrukkelijk over de muren van de eigen cultuursector heen kijken, want net in de verbinding met andere sectoren zit hun vernieuwing,” aldus Gatz.

Voor het debat ‘innovatie door samenwerking’ brachten ARhus en de bibliotheken uit de Roeselaarse regio lokale actoren uit verschillende socio-economische sectoren samen. Door het delen van good practices op vlak van innovatie en transitie, inspireren ARhus en de BRoeRe bibs zichzelf én de bredere bibliotheeksector. Gangmakers mevrouw Saskia Van Uffelen (CEO van Ericsson én Digital Champion & Digital Mind of Belgium), prof. dr. Johan Hellings (CEO van AZ Delta) en de heer Jean-Pierre Tanghe (CEO van Voka West-Vlaanderen) lichtten toe wat innovatie voor hen betekende.
Saskia Van Uffelen kwam meteen terzake: “Als je niet deelt, dan kan het plan niet beter worden”. Voor haar is het aftasten van de eigen grenzen en samenwerken over de sectorgrenzen heen essentieel om
succes te boeken. Dat vergt een zekere flexibiliteit, ook van medewerkers. “Mensen moeten durven uit hun comfortzone te treden.”
Johan Hellings trad haar bij: “Sterke punten moet je behouden, maar je kan wel je perspectief veranderen en zo innoveren.” Jean-Pierre Tanghe benadrukte hierbij de rol van de economische markt: “Wat wil de klant en hoe kunnen we dat bereiken? Met wie gaan we samenwerken en hoe kunnen we onze talenten zo beter ontplooien? Vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht werken. Dat moeten we in alle sectoren doen.”

Over de toekomstige rol van bibliotheken en kenniscentra zaten de panelleden op dezelfde lijn: geletterdheid kan je op verschillende manieren stimuleren. Via boeken is slechts één van de manieren. Bibliotheken hebben geen meerwaarde wanneer ze louter optreden als goeie bewaarder van boeken, ze moeten als wegwijzer functioneren. Hun lokale inbedding, dicht bij de inwoners van hun stad of gemeente, is hun grote troef. Minister Sven Gatz deelde die mening: “bibliotheken en kenniscentra zijn belangrijke plaatsen van ontmoeting en gedeelde data zijn hun rijkdom”.

Kenniscentrum ARhus voorzag live streaming. Hebt u het debat gemist, dan kunt u het hier herbekijken.