22-09-2022

Voorstelling Roemeense boekencollectie

Op 25 september, de Europese Dag van de Talen, stelt ARhus samen met enkele leden vanuit de Roemeense gemeenschap in Roeselare, de nieuwe Roemeense boekencollectie voor volwassenen voor. Deze Roemeense startcollectie vormt een mooie aanvulling op de anderstalige collectie die ARhus samen met haar bezoekers nog verder wil uitbreiden in de toekomst. Lees meer

Nieuwsdetail

Nieuws

28-06-2022

Gezocht: leerkrachten SO voor e-boekenproject in de klas

Cultuurconnect en het Leesoffensief zijn op zoek naar gemotiveerde leerkrachten SO die samen met hen aan de slag willen rond een e-boekenproject voor secundaire scholen. Stel je kandidaat voor 15 augustus.

De voorbije jaren was er veel te doen rond het dalende leesniveau van onze kinderen en jongeren. Dat is jammer, want goed kunnen lezen verhoogt de kansen op beter participeren in de samenleving. 

Daarom werd het Leesoffensief in het leven geroepen, een project waarbij diverse partners de handen in elkaar slaan om gezamelijk het tij te keren. Het verbeteren van de leesmotivatie van jongeren, begint al bij leesbevordering voor de allerkleinsten, thuis en op school, en loopt door in het onderwijs. Uit kleinschalige pilootprojecten bleek dat digitaal lezen een stimulans kan zijn om jongeren terug méér te laten lezen. Daarom willen de openbare bibliotheken i.s.m. Cultuurconnect aan de slag gaan met leerkrachten middelbaar onderwijs om een collectie e-boeken aan te kopen en ter beschikking te stellen voor gebruik in en buiten de klas.

En daarom zijn ze op zoek naar gemotiveerde leerkrachten die samen met hen aan de slag willen. Samen willen ze bekijken hoe digitaal lezen via het e-boekenplatform van de bibliotheken praktisch kan verlopen. Welke voorwaarden zijn er? Wat zijn mogelijke obstakels? En hoe kunnen ze daar een oplossing voor vinden. Daarnaast willen ze ook input voor de collectievorming: welke titels zoeken leerkrachten? Hoeveel exemplaren moeten er tegelijk ter beschikking zijn? En nog vele andere vragen. Doelstelling is het uitwerken van een stappenplan ‘digitaal lezen via de bib op school’ en de uitbouw van een collectie die jongeren triggert om ook buiten school (digitaal) te blijven lezen.

Wie zoeken ze?

  • leerkrachten middelbaar onderwijs (BSO, TSO en ASO) ; bij voorkeur voor Nederlands of Engels
  • leerkrachten NT2 onderwijs
  • die hun leerlingen graag willen laten kennismaken met digitaal lezen (via tablet, smartphone of e-reader) via het platform van de openbare bibliotheken
  • en die beschikbaar zijn van september 2022 tot juni 2023 om deel te nemen in een pilootproject rond digitaal lezen via de bib i.s.m. het onderwijs

Wat wordt er van je verwacht?

  • kennismakingsgesprek (kan digitaal) waarin we zullen peilen naar jullie wensen, verwachtingen, huidige aanpak,...
  • meewerken aan een piloottraject waarbij we het digitaal lezen gaan testen binnen onderwijscontext (dit kan gaan van klassikaal hetzelfde werk lezen tot leerlingen de mogelijkheid bieden om ook digitaal te lezen in functie van een schoolopdracht)
  • tussentijds ervaring uitwisselen met andere leerkrachten, de bibliotheken en Cultuurconnect: max. 3 momenten, digitaal van ca. 1u of fysiek bij jou op school
  • feedback geven op het door Cultuurconnect uitgewerkte stappenplan
  • bevraging bij de leerlingen over digitaal lezen en hun ervaring / voor & na

Ze voorzien een vrijwilligersvergoeding van €20 per sessie en een boekenbon van €100. Daarnaast kan er ook ondersteuning voorzien worden in het ter beschikking stellen van e-readers of tablets.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Heb je zin om mee te werken? Stuur dan voor 15 augustus je motivatie naar gwenny.vlaemynck@cultuurconnect.be