22-09-2022

Voorstelling Roemeense boekencollectie

Op 25 september, de Europese Dag van de Talen, stelt ARhus samen met enkele leden vanuit de Roemeense gemeenschap in Roeselare, de nieuwe Roemeense boekencollectie voor volwassenen voor. Deze Roemeense startcollectie vormt een mooie aanvulling op de anderstalige collectie die ARhus samen met haar bezoekers nog verder wil uitbreiden in de toekomst. Lees meer

Nieuwsdetail

Nieuws

09-05-2016

Apps en websites voor de lessen Nederlands en godsdienst

Voor leerkrachten Nederlands en godsdienst maakte onze stagiaire Natalja Ryon een interessante selectie van apps en websites die een meerwaarde kunnen betekenen voor je lessen.

Er zijn toepassingen waarmee je quizzen of meerkeuzevragen kunt opstellen: Kahoot, Hot Potatoes, Mentimeter, Socrative en Nearpod.
Je leerlingen kunnen met Padlet een online prikbord maken en met PlayPosit kan je filmpjes bewerken.
Taaladvies, Man over Woord, Woordenlijst.org, Taaldrop zijn allemaal heel nuttig voor de les Nederlands.
Voor godsdienst kan je gebruik maken van God’s word is with you, Bible.is en Thomas.

Inhoud:

 

Apps/websites om quizzen, meerkeuzevragen, kruiswoordraadsels enz. op te stellen

 • Kahoot (website)

  • Kahoot werkt zowel op computers, tablets als smartphones.

  • Je kan het gebruiken voor een quiz, meerkeuzevragen…

  • Je kan na iedere ronde zien wie het hoogste scoort of je kan zien hoeveel leerlingen het antwoord juist hebben (kan dus ook anoniem).

  • Gratis account

  • URL: https://getkahoot.com (leerkrachtenversie) + https://kahoot.it/#  (leerlingenversie)

 • Hot Potatoes (website)

 • Socrative (website / app voor iOS en Android)

  • Met Socrative kun je de leerlingen toetsen aan de hand van een quiz, een snelle vragenlijst, meerkeuzevragen, goed/fout-vragen, open vragen, een stellingenspel…

  • gratis

  • URL: www.socrative.com

 • NearPod (app voor iOS, Android en Windows)

  • NearPod is een interactieve presentatie-app waarmee je alle schermen van je leerlingen overneemt. Jij bepaalt waar ze zijn in de presentatie en je hebt daarnaast nog een aantal mogelijkheden:

   • Een poll afnemen

   • Een quiz maken (meerdere vragen op eigen tempo)

   • Live een vraag stellen

   • Video’s toevoegen

   • Leerlingen iets laten tekenen (je ziet wat iedereen doet en je kunt een tekening uitkiezen om aan de hele klas te laten zien).

  • Gratis liteversie

  • URL: https://nearpod.com

 • Mentimeter (website)

  • Als leerkracht stel je vragen op en laat je leerlingen via hun smartphone uit de mogelijkheden stemmen. De beamer toont een percentage van de verschillende antwoorden.

  • Dit kun je voor verschillende doeleinden gebruiken: leerstof herhalen, stellingenspel…

  • Een gratis account biedt niet alle functionaliteiten aan; 19,99 euro per maand voor alle functies.

  • URL: https://www.mentimeter.com

 • eMindMaps (website)

  • Je kan de leerlingen teksten laten samenvatten met behulp van dit programma. De leerlingen leren kernzaken uit teksten halen en leren schematiseren.

  • gratis

  • www.emindmaps.nl

 • Mindmeister (website / app voor iOS en Android)

  • Met MindMeister maak je online mindmaps, waarin je ideeën visueel kunt vastleggen, ontwikkelen en delen.

  • Je kunt leerlingen mindmaps laten maken over bepaalde thema’s die je behandeld hebt.

  • 3 mindmaps zijn gratis; voor onbeperkt gebruik moet je een abonnement nemen (voor persoonlijk gebruik: 36 euro voor 6 maanden)

  • URL: https:www.mindmeister.com/nl

 • PlayPosit (website)

  • PlayPosit is een tool waarmee je fragmenten uit online filmpjes kunt knippen en van (meerkeuze)vragen en toelichtingen kunt voorzien. De basisversie is gratis en biedt voldoende mogelijkheden om PlayPosit zinvol in te zetten bij de les. Vooral bij flipping the classroom is dit een handige tool.

  • gratis

  • URL: https://www.playposit.com

 • Padlet (website / app voor iOS en Android)

  • Padlet is een tool waarmee je online prikborden kunt maken. Je kiest zelf de achtergrond en je kunt er tekst, filmpjes, illustraties, geluidsfragmenten, hyperlinks en bestanden op plaatsen. Ieder prikbord krijgt een uniek internetadres, waarvan je de naam voor een deel zelf kunt bepalen.

  • gratis

  • URL: https://nl.padlet.com

 • TimeLine 3D (app voor iOS)

  • Met Timeline 3D kan je in korte tijd een driedimensionale tijdlijn creëren. Voeg eenvoudig en snel evenementen toe aan je tijdlijn. Bij elk evenement kan je multimediaal materiaal toevoegen zoals foto’s of afbeeldingen, videomateriaal en PDF’s. Daarnaast kan je ieder evenement ook voorzien van extra informatie en een weblink. De opmaak van de tijdlijn is eenvoudig aan te passen door een thema te selecteren. Is je tijdlijn af? Dan kan je een 3D-presentatie van je tijdlijn starten of het resultaat exporteren naar PowerPoint of Keynote.

  • Een voorbeeld voor een les godsdienst: leerlingen maken een tijdlijn over hun eigen leven. Ze plaatsen een 15- tot 20-tal belangrijke gebeurtenissen uit hun eigen leven chronologisch op een tijdlijn. De leerlingen zorgen voor een korte tekst bij iedere gebeurtenis en vullen dit (eventueel) aan met beeld- en videomateriaal. Aan de hand van de tijdlijn stellen ze zichzelf voor.

  • Gratis liteversie

  • https://www.beedocs.com/timeline3D/mac

 • Het Archief voor Onderwijs (website)

  • Hier vind je heel wat educatieve filmpjes van de VRT over allerhande thema’s

  • Voor de lessen Nederlands zijn bijvoorbeeld de Man over Woord-filmpjes heel interessant.

  • gratis

  • URL: https://onderwijs.hetarchief.be

Apps/websites voor de lessen Nederlands

 • Onze Taal: Taaladvies (app voor iOS en Android)

  • Met deze app kan je zoeken in alle taaladviezen van het tijdschrift Onze Taal.

  • Via de index kan je kiezen tussen:

   • Taaladviezen op alfabet

   • Taaladviezen op onderwerp

   • Populaire taaladviezen

   • Mijn favoriete taaladviezen.

  • Je vindt ook nieuwtjes over de Nederlandse taal

  • gratis

  • URL: https://onzetaal.nl/app

 • Taaldrop (website)

  • Zoek de fout in de zin rechts en klik het foute woord of de foute uitdrukking aan. Je krijgt meteen het resultaat te zien.

  • Als je je inschrijft, krijg je dagelijks een opdracht. Op de website kan je ook verschillende oefeningen maken tijdens een les Nederlands.

  • gratis

  • URL: www.taaldrop.be

 • VRT Taalnet: Taaldatabank (website)

  • Website met een schat aan informatie over taalkwesties (twijfelgevallen e.d.), uitspraak, spelling, eigennamen.

  • Je vindt er ook links naar online woordenboeken en interessante websites over grammatica, etymologie…

  • gratis

  • www.vrt.be/taal/taaldatabank

 • Woordenlijst.org (website)

  • Je krijgt een overzicht van de regels van de spelling in de leidraad en je kan ook zelf op zoek gaan naar de spelling van woorden en de vervoegingen van werkwoorden.

  • gratis

  • URL: http://woordenlijst.org

 • MOOC Nederlands (website)

  • Een MOOC om je basiskennis van het Nederlands op te frissen

  • Entreetoets rond:

   • d/t/dt/dd/tt

   • Nederlandse spelling: algemeen

   • Zinsbouw/stijl

   • Woordenschat

   • Nederlandse uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden

   • Zinsontleding

   • Woordbenoeming

  • Lessen rond:

   • Werkwoordsvormen

   • Zinsbouw en stijl

   • Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden

   • Grammatica

  • gratis

  • URL: http://moocnederlands.weebly.com

 • Classic Words (app voor iOS en Android)

  • Classic Words is een woordspel waarmee je speelt tegen je Android-telefoon of tablet. Het is een digitale versie van het klassieke Scrabble.

  • Je kan het vaardigheidsniveau van de computer (van beginner tot expert) en de taal van de woordenlijst kiezen (alle woordenlijsten zijn gebaseerd op de officiële Scrabble- en Words With Friends-woordenlijsten).

  • Probeer daarna met je strategische vaardigheden en je uitgebreide woordenschat de Droid te verslaan.

  • Taaldrop is een aangename tijdsdoder, maar ook een educatief spel waarmee leerlingen hun spelling en woordenschat verbeteren.

  • Wanneer je een woord selecteert in het spel, verschijnt de definitie.

  • Eigenschappen van het spel:

   • Vijf moeilijkheidsniveaus

   • Mogelijkheid tot het opslaan van het spel als je stopt met de toepassing

   • Statistieken

  • gratis

  • URL: http://classicwords.net

 • Vogola (website / app voor iOS en Android)

  • De app laat de gebruiker tijdens de voordracht meelezen met de oude tekst. Tegelijkertijd wordt er een vertaling in modern Nederlands getoond. Daarnaast bevat de app afbeeldingen van de oorspronkelijke handschriften. Neerlandici uit Nederland en Vlaanderen en bekende Nederlanders spreken voor de app Middelnederlandse teksten in. Hun vertolking maakt van het middeleeuwse Nederlands weer een levende taal.

  • gratis

  • URL: www.vogala.org

 • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (website)

  • De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Je vindt er duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën en audiovisueel materiaal. Ook zijn op dbnl.org een groot aantal studies en primaire bronnen beschikbaar op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website biedt een collectie die zo veel mogelijk representatief is voor het hele Nederlandse taalgebied, en bevat teksten van de vroegste tijden tot nu.

  • gratis

  • URL: www.dbnl.org

Apps / websites voor het NT2-onderwijs

 • De Het: het juiste lidwoord opzoeken (app voor iOS en Android)

  • Voor anderstalige leerlingen vormen de lidwoorden vaak een struikelblok. Door de eerste letters van een woord te typen, verschijnt het lidwoord. Deze app helpt de leerlingen ook bij het leren van de werkwoorden.

  • Je kan de woorden die je wilt onthouden toevoegen aan je favorieten.

  • Je kan een spelletje spelen waarin je voor willekeurige (of zelfs favoriete) woorden de juiste lidwoorden moet selecteren.

  • De Het app bevat ook een samenvatting van regels en richtlijnen voor het bepalen van de lidwoorden van sommige categorieën van Nederlandse woorden.

  • gratis

  • URL: www.passion4teq.com/apps

 • NedBox (website)

  • NedBox is een digitaal platform voor anderstaligen om Nederlands te oefenen. Je vindt er een gevarieerde verzameling tv-fragmenten en krantenartikels met levensechte oefeningen zoals, bijvoorbeeld, een formulier invullen.

  • gratis

  • URL: https://www.nedbox.be

Apps/websites voor tijdens de les godsdienst

 • Bijbel (app voor iOS en Android)

  • De Bijbelapp zorgt ervoor dat je steeds de Bijbel op zak hebt. Je kan de tekst ook bestuderen door bijvoorbeeld passages te markeren en notities te maken. Verschillende Bijbelversies zijn beschikbaar, ook een Nederlandstalige versie (De Nieuwe Bijbelvertaling). Elke dag wordt er een nieuw vers gepresenteerd.

  • gratis

  • URL: https://www.bible.com/nl

 • Bible.is (app voor iOS en Android)

  • Het gebruiken van de Bijbel staat binnen de eerste jaren van het secundair godsdienstonderwijs centraal. Echter, vaak ervaren leerlingen dit als het minder aangename deel van de godsdienstlessen. Het gebruiken van een app kan hierin misschien verandering brengen! Met de app Bible.is kan je de Bijbel op de tablet/computer lezen terwijl deze ook kan worden voorgelezen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid notities aan te brengen bij de gelezen onderdelen. Verder bevat deze app video's die verschillende onderdelen uit het nieuwe testament visueel voorstellen. Dit maakt dat leerlingen zich een beter beeld kunnen vormen bij de Bijbelverhalen.

  • gratis

  • URL: http://zedenleerengodsienstapps.weebly.com/wat-hoe-voorbeelden.html

 • Thomas (website)

  • Thomas is een didactische portaalsite voor en door godsdienstleerkrachten. Ze wordt beheerd door de faculteit theologie van de KU Leuven.

  • Op deze site vind je, onder meer, de volgende onderdelen terug: Bijbel, citatendatabank, filmfiches, fotodatabank, gedichtendatabank, jukebox (levensbeschouwelijke muzieknummers), katholieke identiteit, linkendatabank (interessante websites), media, tijdschriften, video’s.

  • gratis

  • URL: https://www.kuleuven.be/thomas/page