12-01-2021

Bepaal mee de publiekswinnaar JUNIOR STADSDICHTER 2021

In Roeselare gaan we voor de vijfde keer op rij op zoek naar een nieuwe, jonge, Junior Stadsdichter voor de editie 2021. Een project van ARhus en Stad Roeselare. Onze jury selecteerde een top vier uit de maar liefst 319 ingezonden gedichten, alsook wie de winnaar wordt. Maar, hiermee is de wedstrijd nog niet afgelopen. Jij kan mee bepalen wie de publieksprijs Junior Stadsdichter #VANRSL 2021 in de wacht sleept! Lees meer

Nieuwsdetail

16-10-2020

De invloed van corona op mensen in armoede

Ook dit jaar wordt het thema armoede in Roeselare onder de aandacht gebracht met de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. In 2020 is de focus gericht op de invloed van corona op mensen in armoede. De coronacrisis heeft het armoedeprobleem voor veel gezinnen zichtbaarder gemaakt en vergroot. ARhus werkte samen met Stad Roeselare, inloophuis de Kom-Af, vereniging waar armen het woord nemen welzijnsschakel t’Hope en De Spil dit project uit.

De afgelopen maanden hebben alle organisaties hun uiterste best gedaan om mensen in armoede voldoende te ondersteunen. Maar in tijden van crisis moeten we ook kijken naar wat beter en anders kan. Iedereen kan groeien en leren uit deze nieuwe realiteit. Samen met mensen in armoede werden 5 speerpunten gekozen. Deze speerpunten moeten de situatie van maatschappelijk kwetsbare mensen verbeteren in tijden van coronamaatregelen. De speerpunten zijn bedoeld voor dienst- en hulpverlening, het beleid en de brede samenleving. De vijf speerpunten werden samen met mensen die ervaring hebben in armoede en medestanders in vijf verschillende filmpjes gegoten in samenwerking met De Spil.

Corona is eenzaam, dat heeft het met armoede gemeen.

We vragen aan diensten en hulpverlening om actief in te zetten op face-to-face contact tijdens een eventuele quarantaine en/of lockdown. Meer nog: hulpverleners dienstverleners moeten mensen persoonlijk blijven opzoeken en zo drempels verlagen.

Corona is niet prettig, dat heeft het met armoede gemeen.

Parken en speelpleinen moeten worden open gehouden. Geef aan mensen die klein wonen of geen tuin hebben, de kans om in openlucht te ontspannen.

Corona is oneerlijk, dat heeft het met armoede gemeen.

Indien de scholen opnieuw sluiten, dienen zij met alle leerlingen en cursisten persoonlijk contact op maat te onderhouden.

In de strijd tegen de digitale kloof verwachten we meer inspanningen van het beleid om digitale toegang als basisrecht te realiseren.

Corona is ingewikkeld, dat heeft het met armoede gemeen.

Te weinig duidelijke, éénduidige regels zorgen voor een groeiende corona-moeheid. De overheid moet verschillende communicatiekanalen benutten in zijn opdracht om nieuwe maatregelen te communiceren. Nu moeten mensen te vaak zoeken hoe of wat en zien ze door het bos de bomen niet meer.

Corona is shit, dat heeft het met armoede gemeen.

Corona maakt arm. We vragen aan de stad en het Welzijnshuis inspraak van de mensen in armoede bij de besteding van de covid 19-middelen voor OCMW’s.

We willen een samenwerkingsverband met de verschillende welzijnsorganisaties.