17-05-2019

Kinder- en Jeugdjury: winnaars en inschrijvingen

De winnende boeken van het KJV leesjaar 2018-2019 zijn bekend! Tegelijk openen wij de inschrijvingen voor het nieuwe leesjaar. Ben je tussen 5 en 16 jaar en dol op lezen? Schrijf je dan snel in!Lees meer

Nieuwsdetail

09-03-2018

Samen werken wij jouw project uit! (secundair onderwijs)

Kenniscentrum ARhus zet in op de samenwerking met het secundair onderwijs! Wij geven boeiende vakoverschrijdende projecten een duwtje in de rug. Dien jouw projectaanvraag in vóór 29 maart.

Heeft jouw school wel een leuk idee maar niet de tijd om het tot uitvoering te brengen? Wil je graag gebruik maken van ons uitgebreide netwerk? Valt het project buiten de reguliere bibliotheekwerking en kan ARhus als breed maatschappelijk kenniscentrum voor jouw project een echte meerwaarde betekenen? Twijfel niet en vul een projectfiche in!

Voor meer informatie kan je mailen naar benedicte.seynhaeve@arhus.be

Een beetje inspiratie nodig?

  • We rondden net het project Our Democratic Europe (Erasmus+) af, waarin de politieke geletterdheid van jongeren centraal stond. In dit schooloverstijgend project werkten leerlingen uit verschillende Roeselaarse scholen samen (Barnum, Burgerschool, VTI, IKHA)
  • Samen met VABI maakten we MOLSLA tot een waardevol project rond vergeten oorlogsgroenten.
  • We stimuleren vakmanschap en ambachten bij de jeugd in het Revivak-project (Interreg).
  • We werken samen met Stad Roeselare, MSKA en VABI in een creatief project rond de oude stedelijke begraafplaats en het thema “Eeuwige vrede”.
  • … 

Project in de kijker: Toon je talent!

Tijdens het schooljaar 2017-2018 werkt Kenniscentrum ARhus samen met MSKA in het project “Toon je talent!”. Het project heeft als doelstelling om jongeren uit TSO en BSO te stimuleren tot een goede werkattitude en hun studiekeuze in een positief daglicht te stellen. Het Departement Cultuur van de Vlaamse overheid kende ons hiervoor bovendien een subsidie “Innovatieve partnerprojecten” toe.

ARhus en MSKA hebben samen twee trajecten uitgestippeld waarbij zo’n 150 leerlingen die in aanmerking komen voor een SODA-attest (Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude) enerzijds hun sollicitatievaardigheden versterken en anderzijds hun eigen attestuitreiking mogen vormgeven. Kenniscentrum ARhus doet daarbij beroep op experten uit hun netwerk. Voor het sollicitatietraject heeft ARhus de expertise ingeschakeld van communicatiebureau Exposure (Reinout Van Zandycke), het co-creatietraject rond de attestuitreiking wordt begeleid door sociaal-innovatiebureau !DROPS. 

Het project is in volle ontwikkeling en de eerste reacties zijn heel positief. Leerkracht Valerie Vervaeke laat bijvoorbeeld weten: “Nu de vacatures voor vakantiejobs aan het binnenkomen zijn, merk ik dat de leerlingen vrijwillig teruggrijpen naar de sollicitatietips die hen werden aangeboden. De tips waren erg concreet en op maat van de leerlingen.” Na deze positieve start, kijken we alvast uit naar het vervolg in het tweede en derde semester, met als kers op de taart het slotfeest in mei!