21-03-2019

Hinder door carnavalstoet

Op zondag 24 maart trekt de 35e Rodenbach carnavalstoet door de straten in het centrum. Dit kan voor enige hinder zorgen als je ons een bezoek wil brengen met de auto. Parking De Munt blijft wel beschikbaar. Lees meer

Nieuwsdetail

19-12-2018

Tentoonstelling Isidoor Goddeeris en Marc De Brée

REVIVAK startte in 2016 en eindigt binnenkort, in 2019. We zetten het Europese Interreg project daarom nog eens extra feestelijk in de kijker met een inspirerende tentoonstelling van Isidoor Goddeeris en Marc De Brée. Vanaf halverwege januari zullen er een 30-tal foto's te zien zijn in ARhus De Munt.

REVI-wat?

Een geslaagd restauratieproject staat of valt met goed geschoold personeel. Denk maar aan timmerlui, metselaars, smeders, leidekkers … Helaas is zowel de instroom als doorstroom van restauratieleerlingen minimaal. Met REVIVAK willen ARhus en de andere projectpartners de populariteit van de restauratiesector opkrikken en de werkgelegenheid in vakmanschapsberoepen behouden en stimuleren.

We richten ons voornamelijk tot jongeren en werkzoekenden door nieuwe arbeidskansen voor hen te zoeken en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Er worden nieuwe leerwerkplekken gecreëerd en samenwerkingen gesmeed om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te stimuleren, er gaan gespecialiseerde bootcamps door en er worden nieuwe opleidingen ontwikkeld.
 
Meer weten? Op de website www.revivak.eu en www.arhus.be/revivak staat heel wat informatie over het project verzameld.