31-07-2022

Vakantiesluiting

ARhus De Munt en Rumbeke blijven de hele zomer open, behalve op 21 juli en 15 augustus. Lees snel verder voor de vakantiesluiting van onze andere afdelingen en het ARhus Café.Lees meer

Infopunt Palliatieve Zorg in Roeselare, uniek in Vlaanderen

Voor al je vragen rond palliatieve zorg, rouwzorg en levenseinde

 

PERSBERICHT                                                                                                           Roeselare, 3 mei 2022

Voortaan kan je met al je vragen over palliatieve zorg, rouwzorg en levenseinde terecht in het Infopunt Palliatieve Zorg in Roeselare, uniek in Vlaanderen. Dit nieuwe infopunt is een onderdeel van Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel vzw i.s.m. Kenniscentrum ARhus.

Palliatieve zorg bespreekbaar maken

“Voor veel mensen is het moeilijk om over ongeneeslijk ziek zijn of het levenseinde te praten. Vaak weten mensen zich moeilijk een houding aan te nemen. Nochtans is het heel belangrijk om erover in gesprek te gaan, zowel voor de palliatief persoon, voor de naasten als voor hun omgeving en zorgverleners. Palliatieve zorg bespreekbaar maken, kennis delen, advies op maat geven, … daar draait het om in het nieuwe Infopunt Palliatieve Zorg in Roeselare,” steekt Dries Messeyne, directeur-coördinator Netwerk palliatieve zorg De Mantel, van wal. “Er heerst nog te vaak een taboe rond dit thema. Bovendien is palliatieve zorg ruimer dan terminale zorg, wanneer het levenseinde nadert. Palliatieve zorg begint vroeger, wanneer de ziekte waaraan een persoon lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn,” verduidelijkt Messeyne.   

In het Infopunt Palliatieve Zorg kan je een afspraak maken met een palliatief expert, een psychologe of een maatschappelijk werker. Je vindt er ook boeken en andere materialen over dit onderwerp, zowel voor volwassenen als voor kinderen. En deze kunnen ontleend worden om thuis te bekijken.

Uniek Infopunt in Vlaanderen

“Vzw De Mantel wil kennis over dit onderwerp verder verspreiden, zowel bij het brede publiek, maar ook om zorgvragers en hun betrokkenen correct te informeren. Je kunt er terecht voor informatie, advies, ondersteuning en vorming rond palliatieve zorg en levenseindevragen. Het Infopunt past in die opdracht”, aldus Messeyne. “We zijn blij dat ARhus als partner betrokken kan worden bij het Infopunt Palliatieve Zorg om het via hun organisatie bij een ruimer en breed publiek bekend te kunnen maken. Het Infopunt en de samenwerking met een partner zoals kenniscentrum ARhus zijn uniek in Vlaanderen.”

Ook ARhus wil kennis delen over dit thema en over gezondheid in het algemeen. “Gezondheidsvaardigheden, kunnen praten over gevoelens, empathie hebben voor persoonlijke beslissingen, mensen uitnodigen om deel te nemen aan het maatschappelijke debat, … daartoe wil ARhus ook bijdragen,” vult Yves Rosseel, directeur van ARhus aan.

Het Infopunt biedt een collectie boeken over rouwverwerking, levenseinde, afscheid en verdriet, dvd’s, spelmateriaal en troostkoffers aan. Deze materialen kan je in het Infopunt Palliatieve Zorg ontlenen, ook als je geen lid bent van ARhus.

“Voortaan kan je die materialen terugvinden via onze bibliotheekcatalogus en we zullen die collectie in de toekomst samen aanvullen,” gaat Rosseel verder. “We plannen ook om samen activiteiten te organiseren. Een eerste gaat vanavond al door. Wim Distelmans zal in de grote zaal van RADar spreken over het recht op een waardig levenseinde. Deze activiteit was vrij snel volzet, dus het is duidelijk een thema waar een ruim publiek interesse voor heeft,” besluit Rosseel.

Praktisch

Het Infopunt Palliatieve Zorg richt zich naar iedereen met vragen over dit onderwerp in de regio midden West-Vlaanderen. Zowel zorgvragers en hun betrokkenen als studenten, professionelen en het brede publiek.

Een afspraak maken of iets ontlenen is gratis.

Het Infopunt is open op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 17u. Een afspraak maken kan telefonisch via 051 24 83 85.

Het Infopunt is gevestigd in Roeselare, in het voormalig ‘Moederhuis’ (hoek Handelsstraat/Gasthuisstraat), op de eerste verdieping.

Als je ziek bent, dan hoop je dat je kan genezen.  
Soms komt er een dag dat genezen niet meer mogelijk is. 
Als je dat hoort, staat jouw leven even stil.