06-03-2023

GoPress Kiosk wordt Belgapress Kiosk

De digitale kranten- en tijdschriftendatabank die ARhus aanbiedt, wordt vervangen door Belgapress Kiosk. Lees meer

STEMpact inspiratiesite

Op de STEMpact inspiratiesite vind je heel wat inspiratie rond STEM in de klas of opvang.

  • Activiteitenfiches voor STEM-activiteiten in de klas
  • Presentaties van de bijeenkomsten van het lerend netwerk (leerlabo’s)
  • Tips en links
  • Resultaten en lessen van het project voor andere scholen of regio’s

        

Opgelet, je hebt een login nodig. Je hoeft geen deelnemer te zijn van het netwerk om een login aan te vragen.  Vraag je login aan door je naam en voornaam te mailen naar leerkrachten@arhus.be.

Over Lerend Netwerk ‘STEMpact’

ARhus, Motena, Hogeschool VIVES en basisscholen uit GO!, Arkorum en het stedelijk onderwijs engageerden zich in het STEMpact-project om STEM-geletterdheid bij leerkrachten te versterken. 11 basisscholen namen deel aan het lerend netwerk met elk 2 STEMcoaches, samen met de directeur of zorgcoördinator. Ook vanuit KIDZ (buitenschoolse opvang) namen coaches deel.

In het project kwam het lerend netwerk bijeen om ervaringen uit te wisselen en sterker te worden in STEM. Bedoeling was ook andere leerkrachten op school te betrekken, zodat STEM duurzaam geïmplementeerd kon worden op school. Motena zorgde voor een website waar alle kennis kan gedeeld worden.

Deze video belicht de resultaten van het project:

Het project kwam tot stand met een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen.

Lees meer: STEMpact uit de startblokken

 

Contact en meer info? Mail.

Partners Lerend Netwerk STEMpact