22-02-2021

Boek je vakantie - papercuts SASK

Van begin maart tot eind april tonen leerlingen van de SASK (12-17 jaar) hun papercut tekeningen aan de ramen van ARhus De Munt. Ze lieten zich hiervoor leiden door hun favoriete boek. De scenes uit het boek komen tot leven en zweven door de vensters de wereld in... Herken jij hun gekozen boeken? Lees meer

STEMpact

“De beste manier om iets te leren, is om het echt te doen!” STEMcoach Sanne Cordier van SBS De Brug is enthousiast over project ‘STEMpact’ dat op 5 februari uit de startblokken schiet in Kenniscentrum ARhus. Het project verenigt formele en informele leeromgevingen uit de drie onderwijsnetten in een lerend netwerk waar kennisdeling over STEM centraal staat.

Inloggen op het online platform kan via https://wiki.zbroeselare.be/display/STEM/ .

STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics

STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Gezien de samenleving van vandaag meer mensen nodig heeft met een STEM-profiel, stelde de Vlaamse Regering een STEM-actieplan op om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen. Met het STEMpact in Roeselare pogen de projectpartners de doelstellingen van het Vlaamse STEM-actieplan mee te bereiken. Fanny Delrue, directeur Vrije Basisschool De Ark: “STEM zal een steeds belangrijkere plaats innemen in onze maatschappij. Daarom is het als basisschool belangrijk om hier op in te zetten, al vanaf kleuterleeftijd.” STEM-onderwijs biedt daarnaast ook de kans aan elke leerling om nieuwe talenten te ontdekken.

Lerend Netwerk ‘STEMpact’

ARhus, Zorgbedrijf Roeselare, VIVES en basisscholen uit GO!, Arkorum en  het stedelijk onderwijs engageren zich om het komende anderhalf jaar STEM-geletterdheid bij leerkrachten te versterken. Maar liefst 11 basisscholen* leveren elk 2 STEMcoaches. Via Kinderopvang KIDZ is ook de niet-formele leeromgeving vertegenwoordigd.

Tijdens 6 sessies, inhoudelijk uitgewerkt door het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES, wisselen coaches en directies ervaringen uit met elkaar, om vervolgens in hun eigen klaspraktijk concreet aan de slag te gaan met de besproken methodieken.

In een tweede fase worden ook de andere leerkrachten betrokken, zodat STEM duurzaam geïmplementeerd wordt op school. Het Zorgbedrijf engageert zich bovendien om de kennis te consolideren op een digitaal leerplatform.

Met dit project wordt afgeSTEMd op de toekomst! Door het gericht ondersteunen en begeleiden van leraren, opleiders en begeleiders wordt het STEM-onderwijs aantrekkelijker gemaakt. Eigenlijk spelen we alleen maar op de juiste manier in, op waar kinderen reeds goed in zijn”, aldus Conny Wallyn, directeur GO! Basisschool Ring en Freinetschool De Bonte Specht.

Innovatief project

Omwille van het innovatieve karakter kreeg ‘Lerend Netwerk STEMpact’ een subsidie Flankerend Onderwijsbeleid toegekend van de Provincie West-Vlaanderen: “De beoordelingscommissie is unaniem lovend over dit project. Het initiatief vanuit een stad/gemeente voor alle scholen uit de verschillende netten (en onderschreven door alle netten) is echt innovatief. Het betrekken van VIVES als inhoudelijke partner en expert ter zake zal de kwaliteit van het project zeker ten goede komen.

STEMpact én STEM-antennes

Het samenwerkingsverband ontstond mede uit een concrete vraag van Jan Vervaecke, directeur van Vrije basisschool De Bever, en Gerdi Casier, directeur van Spanjeschool-De Tassche. Er is nood aan meer inhoudelijke expertise en aan meer vertrouwen om STEM te implementeren en te verankeren op school. Kenniscentrum ARhus nam haar verbindende rol op en zo ontstond het samenwerkingsverband ‘STEMpact’.

Naast dit lerend netwerk ondersteunt ARhus de scholen ook via het aanbieden van inspirerende materialen en tools via ‘STEM-antennes’ in het Zorgbedrijf en de Spanjeschool. Leerkrachten kunnen zowel toonmomenten als workshops voor de klas boeken. Elke antenne staat open voor alle Roeselaarse basisscholen.

*De deelnemende scholen aan het STEMpact zijn Vrije basisschool De Ark, Vrije basisschool De Bever, Vrije basisschool De Boomgaard, Sint-Lodewijkschool, Spanjeschool-De Tassche, Vikingschool, GO! Basisschool De Plataan, GO! Basisschool Ring, GO! Medisch Pedagogisch Instituut Sterrebos, GO! Basisschool Windekind en Stedelijke basisschool De Brug.

Partners Lerend Netwerk STEMpact