Iedereen gezondheidsvaardig

Iedereen gezondheidsvaardig

Met het project ‘Iedereen gezondheidsvaardig’ zette ARhus samen met verschillende partners twee jaar lang de schouders onder het versterken van de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare groepen in Roeselare.  

Aan de hand van drie cocreatieve workshopreeksen (najaar 2019, voorjaar 2020 en voorjaar 2021) werd er maximaal ingespeeld op de noden en behoeften van de deelnemers, of de drempels die zij aangaven te ervaren binnen onze gezondheidszorg. Van de toegang tot medische zorg, vragen over geestelijke gezondheidszorg of administratie en tegemoetkomingen tot vragen rond digitale platformen met betrekking tot gezondheid. 

Eerstelijnszorgverleners zoals bijvoorbeeld huisarts, apotheker, medewerker van de mutualiteit werden telkens uitgenodigd om een antwoord te geven op specifieke vragen van deelnemers. 

Op basis van de workshopreeksen werden vervolgens samen met de betrokken partners twee tools ontwikkeld. 

Zes tips voor je doktersbezoek 

Samen met de deelnemers en betrokken eerstelijnszorgverleners werden zes tips opgesteld. De tips moeten helpen om consultaties vlotter te laten verlopen en patiënten autonomer te maken op het vlak van gezondheid.  

  • Maak een gezondheidsmap 
  • Bereid je bezoek aan de dokter voor 
  • Kies een vaste huisarts 
  • Zorg dat je de dokter goed begrijpt 
  • Schrijf belangrijke info op 
  • Twijfel je over info? Vraag advies aan de dokter 

Het gezondheidsboekje 

Met het gezondheidsboekje werd een manier ontwikkeld om gezondheidsgegevens gemakkelijker bij te houden. Zo kan belangrijke informatie eenvoudiger opgezocht worden tijdens een consultatie, waardoor het gesprek tussen de zorgverlener en de patiënten vlotter kan verlopen.  

De boekjes worden verdeeld via de Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen, het Welzijnshuis, de Stad Roeselare, AZ Delta, Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en ARhus. Wil je graag ook een exemplaar? Vraag ernaar aan het onthaal van ARhus De Munt (zolang de voorraad strekt).  

Meer info 

Wil je meer weten over de opbouw, aanpak of resultaten van het project Iedereen gezondheidsvaardig? Neem contact op via info@arhus.be.  

Iedereen gezondheidsvaardig was een samenwerking tussen ARhus, iDROPS, Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, Stad Roeselare en het Welzijnshuis (vroeger bekend als het OCMW), Logo Midden-West-Vlaanderen en AZ Delta. Het project werd gerealiseerd met de steun van het Fonds dr. Daniël De Conick, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.