SIREE

SIREE

Als open kenniscentrum zet ARhus in op geletterdheid in al haar vormen. Het Interreg-project SIREE (Social Integration of Refugees through Education and Self Employment) richtte zich specifiek op de geletterdheid van mensen met niet-Belgische roots op het vlak van onderwijs en ondernemerschap. Voor dit project, dat startte in maart 2018 en liep tot juni 2021, werkte ARhus samen met partners uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Doel 

Het voornaamste doel van SIREE in het onderwijs bestond erin iedereen zich welkom te laten voelen op school. Enerzijds door gezinnen met een migratieachtergrond te helpen om aansluiting te vinden met de school en zich meer betrokken te voelen. Maar anderzijds ook door scholen te helpen een beeld te krijgen op de noden en vragen van ouders en leerlingen. Op die manier kan hier rekening mee gehouden worden bij het uitstippelen van het beleid en de activiteiten.  

Gesprekken met ouders, leerkrachten, beleidsmakers, … vormden de basis van het project. Het volledige rapport van deze gesprekken is hier terug te vinden. 

Leergemeenschappen 

In alle deelnemende scholen van het project werden leergemeenschappen opgestart. Over de vier landen waar SIREE liep, werden zo 40 leergemeenschappen opgericht. Vier daarvan werden begeleid door ARhus: drie in Roeselare en één in Staden.  

Elke leergemeenschap bestond uit een kleine groep ouders, leerlingen en leerkrachten of andere mensen uit de school die op regelmatige basis samen kwamen om na te denken over wat anders en beter kon op school. Door deze cocreatieve manier van werken die inzette op meer dialoog tussen ouders, leerlingen en scholen werd ernaar gestreefd dat iedereen zich welkom kon voelen op school. 

Kennisdelen 

Tijdens het SIREE-project werden ook uitwisselingen georganiseerd tussen de deelnemende scholen. Zo konden ze praktijkvoorbeelden uitwisselen, maar ook oplossen zoeken voor uitdagingen waarmee men geconfronteerd werd. 

Toolbox 

Naast kennisdeling werd ook kennisontwikkeling gestimuleerd. Werken met anderstalige ouders en leerlingen vereist een specifieke aanpak en een goede kennis van de doelgroep. De ervaringen die we in de loop van het SIREE-project verzamelden, werden gebundeld in een toolbox voor leerkrachten en onderwijsmedewerkers en werden nadien ook ingebed in de lerarenopleiding van VIVES. 

Meer info 

Ben je op zoek naar meer informatie over het SIREE-project? Neem dan contact met ons op via info@arhus.be.  

Interreg 2 Seas Mers Zeeën SIREE - European Regional Development Fund