Aankoopsuggestie

Ontbreekt er volgens jou iets in de collectie van ARhus? Dan kan je via onderstaand formulier een aankoopsuggestie doen. Onze collectieverantwoordelijken kijken of het werk past binnen de collectie en het beschikbare budget en kopen het eventueel aan. Daarbij wordt er onder meer gekeken hoe oud het voorgestelde werk is - en of het wel nog verkrijgbaar is - en in hoeverre er ook bij andere leners interesse zou kunnen zijn voor het werk.

Aankoopsuggestie

Naam
Je lidnummer is het nummer onder de barcode op je ARhus-lidkaart OF je rijksregisternummer indien je jouw identiteitskaart gebruikt om materialen te ontlenen.

Ik wil een suggestie doen voor een
Voor welke ARhus afdeling?*

Games, cd's en/of dvd's worden enkel in ARhus De Munt aangeboden, niet in de afdelingen.

Wens je dat we dit werk voor jou reserveren? *

EXTRA VRAGEN

Maak je soms gebruik van streaming om muziek te beluisteren?
Zou je meer willen bijleren over het streamen van muziek?
Streaming is het afspelen van muziek via de app van een streamingdienst (bv. Spotify, Tidal, ...) De bestanden worden vanaf het internet afgespeeld, er wordt dus geen cd of plaat gebruikt.

ARhus verwerkt jouw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en jouw privacyrechten, vind je op www.arhus.be/privacy.