Aankoopsuggestie

Ontbreekt er volgens jou iets in de collectie van ARhus? Dan kan je via onderstaand formulier een aankoopsuggestie doen. Onze collectieverantwoordelijken kijken of het werk past binnen de collectie en het beschikbare budget. Zo ja, dan kopen we het werk met plezier voor je aan. 

Aankoopsuggestie

Je lidnummer is het nummer onder de barcode van je ARhus lidkaart OF je rijksregisternummer als je jouw identiteitskaart gebruikt om mee uit te lenen.

Wees gerust, we zullen je niet spammen 😉

Ik wens een: *
Voor welke ARhus afdeling?*
Wens je dat we dit werk voor jou reserveren? *

ARhus verwerkt jouw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en jouw privacyrechten, vind je op www.arhus.be/privacy.