HerstelAcademie

HerstelAcademie

Hoorde je al van de HerstelAcademie voor jongeren? Het versterken en bespreekbaar maken van het mentaal welzijn van jongeren staan hier centraal. Alle initiatieven worden door jongeren zelf georganiseerd en door hulpverleners en jeugdwerkers ondersteund.  

De HerstelAcademie vertrekt vanuit #HACK, onze eigen jongerenwerking, en JaKedoe, de jongerenwerking van t’Hope waar jongeren een veilige plaats vinden en eigenaarschap mogen opnemen. Het thema mentaal welzijn komt daarbij niet expliciet aan bod maar net op een organische manier, op voorwaarden van de jongeren zelf.