Op bezoek met de klas

Op bezoek met de klas

ARhus verwelkomt je graag voor een begeleid klasbezoek. Leesplezier en begrijpend en technisch lezen staan centraal tijdens dit bezoek, terwijl leerlingen ook vertrouwd gemaakt worden met de catalogus en het uitleensysteem.  

De klasbezoeken voor het basisonderwijs zijn niet uitgewerkt per leerjaar, maar per graad. Daarom raden we aan om binnen de school zelf een keuze te maken in welke leerjaren de leerlingen op bezoek komen.  

Daarnaast kan je ook een klassikale uitlening reserveren. Hierbij is geen begeleiding voorzien, maar op woensdagvoormiddag staat een medewerker klaar om klassen uit het basisonderwijs extra ondersteuning te bieden.