Testhuis

Het Testhuis: oltegoare voor een toegankelijke dienstverlening

Van juni 2022 tot juni 2023 namen medewerkers van ARhus en Stad Roeselare samen met een panel van Roeselarenaars hun dienstverlening onder de loep. Het doel? Verschillende processen doorgronden en toegankelijker maken. Binnen dit ‘Testhuis’ werden zes concrete processen uitgelicht. Een jaar na de start van het project is het tijd voor een terugblik.  

Hoe vlot kan je tickets reserveren voor activiteiten in ARhus? Kan je gemakkelijk een adreswijziging doorgeven aan de Stad? Het zijn maar enkele van de vragen waarop ARhus en Stad Roeselare een antwoord zochten. De tijdelijke verhuis van de dienst Burgerzaken en 1788 naar verdieping +0 van ARhus De Munt schiep een unieke gelegenheid om met dit soort vragen samen naar de burger te trekken. 

De sleutel tot succes: een divers burgerpanel

Na een oproep via verschillende kanalen en partners bleken heel wat Roeselarenaars hun schouders te willen zetten onder het initiatief. Meer dan 40 inwoners toonden zich bereid om een aantal dienstverlenende processen onder de loep te nemen. Een mix van jong en oud, man en vrouw, Nederlands- en anderstaligen, al dan niet geboren en getogen Roeselarenaars, met weinig of veel digitale vaardigheden, ... Daarnaast werden op verschillende locaties nog zo'n 120 Roeselarenaars om hun mening gevraagd: van ARhus Rumbeke en ARhus Beveren over RSL Op Post tot VOC Opstap en t'Hope. Ook waren er gesprekken met SAAMO en werden hun bevindingen over de toegankelijkheid van de dienstverlening meegenomen.

Mensen zitten op een tribune

Word lid van het burgerpanel #VANRSL

Dankzij het burgerpanel zijn verbeterpunten gedetecteerd om de dienstverlening verder te optimaliseren. Stad Roeselare en ARhus zetten de interessante samenwerking met burgers dan ook graag verder. En ook de leden van het burgerpanel kijken uit naar het vervolgtraject.

Wil jij ook je mening geven? Contacteer Stad Roeselare via het gratis nummer 1788 of mail naar 1788@roeselare.be. Spreek een ARhus-medewerker aan het onthaal aan, geef een seintje via 051 69 18 00 of mail naar info@arhus.be.

Toen ik de oproep zag, twijfelde ik geen seconde en schreef me meteen in. Toevallig is een van mijn buren hier ook.

Philippe Vandenbussche deelnemer burgerpanel

Voor oudere mensen is een digitaal formulier invullen of itsme installeren niet evident. Met dit project kunnen we hen helpen.

Maysam Al-Azzawi deelnemer burgerpanel en ondernemer

Er wordt naar ons geluisterd en er wordt ook écht iets mee gedaan. Ik ben daar aangenaam door verrast.

Saskia Vanhie deelnemer burgerpanel

Ik ben blij dat mijn kritische geest van dienst kon zijn.

Ralph Pacque deelnemer burgerpanel

Een heel interessante ervaring.

Lieze Wallican deelnemer burgerpanel

Ik genoot van het contact tussen de medewerkers van de Stad en ARhus, maar ook met de andere testers.

Fia Delbeke deelnemer burgerpanel

Zes dienstverlenende processen onder de loep 

Het testpanel kreeg het afgelopen jaar zes dienstverlenende processen voorgeschoteld. Vanuit ARhus waren we vooral benieuwd naar de ervaringen rond het inschrijvingen voor activiteiten, het ontlenen van bibliotheekmaterialen en de uitrol van het Digipunt. De focus van de Stad lag dan weer op het aangeven van een adreswijziging, het opvragen van een uittreksel uit het strafregister en het aangeven van verlies of diefstal van de identiteitskaart.

Van drempels naar oplossingen 

Elk proces werd stap voor stap kritisch bekeken en verbeterpunten werden gedetecteerd om de dienstverlening verder te optimaliseren. Zo fungeerde het burgerpanel als testpubliek om de nieuwe website van ARhus uit te testen, waar het veel eenvoudiger is om in te schrijven voor activiteiten. Door de bevindingen van het Testhuis werden ook extra instructies toegevoegd op het startscherm van de uitleenstations in ARhus en werden de meldingen die leners ontvangen duidelijker geformuleerd.

Het burgerpanel gaf bovendien mee vorm aan het prototype van het Digipunt in ARhus De Munt. Uit de sessies kwam naar voren dat het Digipunt vlot vindbaar moet zijn voor iedereen en zonder afspraak toegankelijk moet zijn. Verder bleek een warm onthaal erg belangrijk, maar ook dat men er met allerhande vragen terecht kan. Ook de slogan 'Gratis hulp en info voor iedereen met digitale vragen' werd samen met het burgerpanel bedacht.

Ook binnen de Stad werden de bevindingen en verbeterpunten van het Testhuis omgezet in concrete acties. Het wordt niet alleen gemakkelijker om via smartphone een afspraak te maken, ook het online formulier om een adreswijziging door te geven is vereenvoudigd. En voor de aangifte van een verloren of gestolen identiteitskaart kunnen inwoners voortaan meteen bij de dienst Burgerzaken in plaats van de politie terecht. 

Met het Testhuis maken we de dienstverlening nog meer op maat van de burger door fysieke en digitale drempels weg te werken. In een volgende stap willen we de lessen ook toepassen op andere dienstverlening.

Matthijs Samyn Schepen in Roeselare

Met het subsidieprogramma Gemeente zonder gemeentehuis zetten we de digitale versnelling verder in. Een goede dienstverlening voor de burger staat hier centraal. Burgers blijven welkom in het gemeentehuis, maar het is niet meer van deze tijd dat je voor elk document naar het gemeentehuis moet afzakken. Daarnaast is het cruciaal om burgers de kennis en vaardigheden aan te leren om de digitale dienstverlening optimaal te kunnen gebruiken. Het Testhuis combineert beide.

Bart Somers Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Het Testhuis is een initiatief van ARhus en Stad Roeselare en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse subsidie Gemeente zonder Gemeentehuis. Met dit subsidieprogramma ondersteunt Vlaanderen lokale besturen die innovatieve, digitale oplossingen willen uitwerken om hun dienstverlening efficiënter en klantgerichter te maken.

Logo's op een rij