Wedstrijdreglement Gezondheidsparcours

WEDSTRIJDREGLEMENT: Win een reanimatiecursus

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

Vzw Het Portaal

De Munt 8

8800 Roeselare

(0808 070 574)

2. De wedstrijd gaat door op zaterdag 24 februari 2024 van 10u tot 17u.

3. vzw Het Portaal behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. vzw Het Portaal kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege vzw Het Portaal.

5. De prijs voor deze wedstrijd bestaat uit een reanimatiecursus voor 10 personen. Het gaat om 1 prijs. De winnaar kiest welke personen hij/zij uitnodigt om mee de cursus te volgen. Deze prijs kan niet omgezet worden in contanten noch voordelen in natura of ingeruild worden voor een andere prijs.

6. Verloop van de wedstrijd:

  • Deelnemen aan de wedstrijd kan door het gezondheidsparcours te bezoeken op zaterdag 24 februari 2024 in ARhus. Het parcours gaat door op de vijfde verdieping van ARhus De Munt. 
  • De deelnemer ontvangt bij de start van het parcours een bladwijzer waarop alle deelnemende organisaties vermeld staan. Als de bezoeker langsgaat bij alle 8 organisaties en daar telkens de bladwijzer laat stempelen, maakt hij/zij kans op de reanimatiecursus. De deelnemer moet wel nog zijn/haar contactgegevens (naam- en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres) op de bladwijzer invullen en de ingevulde afscheurstrook in de inleverbus deponeren. De inleverbus vind je aan het einde van het parcours bij de stand van Howest. 
  • Na afloop van de wedstrijd wordt de winnaar bepaald door middel van lottrekking uit de correct ingevulde deelnameformulieren door medewerkers van vzw Het Portaal.  

7. Na het bepalen van de winnaar zal vzw Het Portaal met de winnaar persoonlijk contact opnemen. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de winnaar/winnares zelf, die daarvoor kan verzocht worden om zijn/haar identiteit te bewijzen.

10. Over de uitslag van deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

11. Medewerkers van vzw Het Portaal zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

12. Geen enkele van de prijzen kan ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura.

13. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt vzw Het Portaal zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van vzw Het Portaal uit te sluiten.