Charter Iedereen Digitaal

Charter Iedereen Digitaal

“Alles wordt meer en meer digitaal en ik begrijp het minder en minder.” denken heel wat mensen weleens. Niet enkel senioren of mensen met een beperkter inkomen of een laag opleidingsniveau ondervinden moeilijkheden. Maar liefst 46% van de Belgen kan niet (altijd) mee met de digitale sneltrein. Daar willen we in Roeselare iets aan doen.

“Geen digitale uitsluiting in Roeselare is een uitdaging die we samen moeten aangaan. Iedereen die mee wil zijn met de digitale evoluties moet alle kansen en de nodige ondersteuning krijgen om ten volle te kunnen profiteren van de voordelen die digitalisering biedt. Maar ook wie niet mee kan, mogen we niet in de kou laten staan.”, daarover zijn initiatiefnemers ARhus en Stad Roeselare en alle organisaties die het charter Iedereen digitaal ondertekenden het eens. Dat charter telt 4 gezamenlijke ambities:

1. Internettoegang voor iedereen
2. Hulp en opleiding voor iedereen
3. Digitaal inclusieve dienstverlening voor iedereen
4. Met z’n allen samen bouwen aan digitale inclusie

Deze organisaties uit Roeselare helpen om inwoners digitaal sterker te maken: ze organiseren opleidingen of andere leuke activiteiten rond digitale thema’s, beantwoorden vragen van mensen, helpen problemen oplossen, stellen computers of internet ter beschikking, zorgen dat hun eigen (digitale) diensten mensgericht en inclusief georganiseerd zijn zodat ze niemand uitsluiten, … Zij willen het goede voorbeeld geven en anderen inspireren!

Groep mensen die het Charter ondertekend hebben

Partners die ondertekenden:

Agentschap Integratie en Inburgering, ARhus, ARkorum, AZ Delta, CVO Creo, CVO Scala, dienstencentra JEUN van Motena, Ligo, SAAMO, SASK, het Welzijnshuis en Stad Roeselare, STAP, Stedelijk onderwijs Roeselare, Scholengroep 26,  Scholengroep Sint-Michiel, STAP, Unia en VOC Opstap vzw.

logo's ondertekenende organisaties