IBL

Lenen uit een andere bibliotheek

Vind je een bepaalde titel niet terug in de collectie van ARhus? Dan kan je via de catalogus aanvragen om een exemplaar van een andere bibliotheek te laten overkomen. Dit heet IBL of interbibliothecair leenverkeer.

Man met hoedje kijkt naar rek boeken

Doe een aankoopsuggestie

Ontbreekt er volgens jou iets in de collectie van ARhus? Dan kan je altijd een aankoopsuggestie doen. Onze collectieverantwoordelijken kijken of het werk past binnen de collectie en het beschikbare budget. Zo ja, dan kopen we het werk met plezier voor je aan.