21-03-2019

Hinder door carnavalstoet

Op zondag 24 maart trekt de 35e Rodenbach carnavalstoet door de straten in het centrum. Dit kan voor enige hinder zorgen als je ons een bezoek wil brengen met de auto. Parking De Munt blijft wel beschikbaar. Lees meer

Aanvraagformulier gezondheidsproject

Zin om samen te werken rond jouw gezondheidsgerelateerd project? Laat het ons weten via onderstaand formulier en misschien zorgen wij voor de nodige ondersteuning!

Timing: Projecten kunnen ingediend worden voor 2 april. Eind april maken we de geselecteerde projecten bekend. De eerste voorbereidende gesprekken voorzien we nog in de loop van mei en juni.

Aan de slag!

1. Beschrijving*
Geef een korte beschrijving van uw project: inhoud, timing, aantal betrokken leerlingen, welke leerkrachten worden betrokken, …

2. Meerwaarde van ARhus*
Wat kunnen wij bijdragen? Wat kunnen wij aanbieden dat u zelf niet in huis hebt? Hoe maken wij het verschil als kenniscentrum en niet-formele leeromgeving?

3. Financieel*
Welke kosten voorziet u? Wat is de geschatte totaalkost van het project? Zijn er inkomsten?

4. Netwerk
Met welke partners wil u graag samenwerken? In hoeverre beschikt u al over die contacten?

5. Communicatie, disseminatie, valorisatie
Op welke manier overstijgt het project de klas- of schoolcontext? Hoe zal het project bekend gemaakt worden en via welke kanalen?

6. Persoonlijke gegevens
Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform onze privacyverklaring.