22-02-2021

Boek je vakantie - papercuts SASK

Van begin maart tot eind april tonen leerlingen van de SASK (12-17 jaar) hun papercut tekeningen aan de ramen van ARhus De Munt. Ze lieten zich hiervoor leiden door hun favoriete boek. De scenes uit het boek komen tot leven en zweven door de vensters de wereld in... Herken jij hun gekozen boeken? Lees meer

Privacyverklaring

Veilige dienstverlening
Kenniscentrum ARhus is een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis, leren en partners die deze missie mogelijk maken. We streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening en engageren ons om jouw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?
Wij hebben je gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met jou uit te voeren. In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat je deze informatie ter beschikking stelt om van onze dienstverlening te genieten.

Toestemming
Wanneer dit nodig is, zullen we je toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds je toestemming intrekken.

Hergebruik
We kunnen jouw contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten. Bij deelname aan activiteiten in samenwerking met partners is het mogelijk dat uw gegevens gedeeld worden als deze partner in het kader van een wettelijke verplichting over deze gegevens moet kunnen beschikken.

De computer zegt “nee”
We maken geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.

 Informatie binnen Europa
We bewaren je informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we je gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in toepassingen die voldoende waarborgen geven rond de bescherming van je gegevens.

Bewaren
We bewaren gegevens zoals dat wettelijk verplicht is. We houden je gegevens niet langer bij dan nodig. We zullen ze daarna veilig vernietigen. 

Jij blijft baas
Jij blijft als burger baas over je gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt
We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen. Maar als je gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daar steeds van op de hoogte stellen.

Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

Meer weten?
Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je hier.
In ‘De nieuwe privacywet van A tot Z’, een 4 minuten durend filmpje van ‘Ik beslis’ (Privacycommissie), komen kort de krachtlijnen van de AVG aan bod.

Contactgegevens
ARhus
De Munt 8 - 8800 Roeselare
info@arhus.be | tel. 051 68 18 00

Functionaris Gegevensbescherming
Bruno Daems | bruno.daems@arhus.be

De Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
De Vlaamse Toezichtcommissie: http://vtc.corve.be/